Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Tysvær kommune
Dato: 19.10.2005
 

Sted: Karmøy kommune på Vormedal brannstasjon.

 

Disse møtte: Rolf Bertrand, Lars Ove, Audun, Oddvar, Svein

 

Forfall: Rolf B., Anne

 
Sak nr. 01.03.05. Referat.
Referat fra styremøte 28.08.2005 ble lest opp av Lars Ove, Styret hadde ingen merknader.
 

Sak nr. 02.03.05. Medlemsmøte på Kårstø

Rolf Bertrand oppsummerte medlemsmøtet på Kårstø 15. september 2005.

Medlemsmøte hadde bra oppmøte med representanter fra de fleste brannvesen i fylket. Det var gode presentasjoner på utstyr fra de forskjellige leverandører. Vi fikk flere gode og nyttige demoer med skjæreslokker.  


Sak nr. 03.03.05. DSB –seminar

Stautus og fordeling av arbeidsoppgaver:
      -     Rolf Bertrand informerte om at vi pr i dag har ca 40 påmeldte.

-          Rolf sender ut bekreftelse og fakturainformasjon vedr. påmelding til alle på mail.

-          Rolf og Audun tar i mot deltakerne ved ankomst. Navnelapper samt oppmøtelister skaffes til veie av Audun/Rolf.

-          Evalueringskjema er utarbeidd, Svein sørger for at vi har nok kopier.

-          Deltakeravgift settes 350.-

-          Deltakerliste, program og dsb-brosjyre deles ut til deltakerne på dagen, Svein tar seg av dette.

-          Dsb sender påminning til alle brannvesen og legger ut informasjon på internett samt markedsfører seminaret generelt.

  

Sak nr. 04.03.05. Gjensidige vognen
Rolf Bertrand informerte om status vedr øvelsesvognen, denne er lite i bruk og burde vært markedsført bedre. Utarbeidelse av brosjyre er foreslått. Rolf Bertrand har hatt møte med representanter fra gjensidige (Skartland).
Det er planer om å lage til fyllestasjon for skum på vognen, slik at refylling blir lettere og mindre kostbart.

Vedtak
Lars Ove får i oppgave å utarbeide brosjyre, i den forbindelse må man finne en passende anledning til å ta bilder når vognen er i bruk.
Vognkontakter må bli mer aktive (invitere kommuner til bruk – etter brosjyre er laget).

Vogngruppe tar seg en tur til Bergen i lag med gjensidige for en gjennomgang av Hordalands sitt vognopplegg samt refyllingsmekanisme.

 

Sak nr. 05.03.05. Nye medlemmer
Ole Tom Guse, varabrannsjef i Forsand kommune, har søkt om medlemskap i RBL
Vedtak: Ole Tom Guse godkjennes som medlem i RBL

Sak nr. 06.03.05. Eventuelt / orienteringssaker.
Lars Ove orienterte om kontakt med HSH – studenter. Invitt er sendt til organisasjonen uten respons.
Audun la frem forslag til invitasjonsskriv beregnet for aktører som inviteres som støttemedlem. Alle oppfordres til komme med forslag til nye aktører.
Avtale med Gjensidige reforhandles og vil være klar til underskriving til neste styremøte.

E-post adresser til våre medlemmer inne på NBLF sine nettsider må rettes opp. Lars Ove tar seg av dette. 

 


Rolf B. Sandslett                                                        Lars Ove Østrem

Leder                                                                           Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann