Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Kårstø
Dato: 08.04.2005
 

Referat årsmøte i RBL den 08.04.05. kl 13.05 Kårstø.

21 medlemmer møtte.
Alt skriftleg matriale vart vist på PC og kanon.

Styreleiar Rolf B Sandslett opna møte, gjekk direkte på saksliste.

Sak 1. Valg av ordstyrar og referent
Vedtak: Rolf valgt til ordstyrar og Oddvar til referent

Sak 2. Valg av 2 årsmøterepensentantar til å skriva under årsmøteprotokoll.
Vedtak: Øystein Borgen og Lars Ove Østrem vart valgt, begge Tysvær brannvesen.

Sak 3. Styrets årsmelding.
Vedtak: Rolf gjekk gjennom årsmeldinga, ingen merknader.

Sak 4. Årsmelding frå kursutvalg og vognkontakt
Vedtak: Svein refererte årsmelding frå vognkontakt, han la og fram forslag for årsmøte der han foreslår at det fra og med 2005 velges ein vognkontakt for nordfylke og ein for sørfylke. Vogna bør i 2005 tilbys til kommuner i nordfylke.
Det nye styre får fullmakt til å peika ut vognkontaktar for 2005.

Rolf refererte frå kursutvalget sitt arbeid. Han orienterte og om kurset som vart halde på Kvitsøy Maritime 1 – 3 april 05. Viste bilder frå innsatsledarkurset.

Sak 5. Rekneskap 2004.
Vedtak: Audun gjekk gjennom rekneskapet,det var spørsmål om detaljer.Det var godkjent av revisorar utan merknader. Årsmøte godkjente rekneskap.

Sak 6. Budsjett 2005
Vedtak: Audun la fram budsjett for 2005.Det vart stilt nokre spørsmål omkring enkelte postar på budsjettet. Budsjett godkjent.

Sak 7. Valg.
Vedtak: Geir Nilsen la fram valgkomitens forslag. Desse vart valgt.

Leiar: Rolf B. Sandslett, Karmøy brannvesen - gjenvalg 2 år
Kasserer: Rolf B. Eide, Brannvesenet Sør–Rogaland IKS - ny 2 år
Styremedlem: Lars Ove Østrem,Tysvær brannvesen - ny 2år
1. Varamedlem: Anne Hjort,Multi Consult - gjenvalg 2 år
Revisorer:
Bjarte Bjørnsen, Brannvesenet Sør–Rogaland IKS - ny 1 år
Sigbjørn Østerhus, Brannvesenet Sør–Rogaland IKS - ny 1 år

Styret ved leiar hadde forslag på medlem til valgkomite:
Valgkomite: Vigleif Wee - ny 3 år
Geir Nilsen - (på valg 2007)
Brynjulf Sandvik - (på valg 2006)
Vedtak: Vigleif Wee vart valgt.

Sak 8. Samarbeidsavtale Gjensidige Forsikring - RBL
Vedtak: Rolf refererte avtalen for 2005 –undertegnet av partane i april 2005.

Sak 9. Innkomne saker.
Ingen saker kom inn til årsmøte .

Leiar takka avtroppande styremedlem Inge Grødem for mange aktive år i Rogaland Brannbefalslags styre og overrakte blomster, Inge vart også lova ein vimpel frå laget så snart nytt opplag er produsert.

Leiar takka Terje Iversen for at RBL fekk lov å gjennomføra sitt årsmøte på bedriften og for velvilje og imøtekommenhet. Terje Iversen fikk blomster frå styret.

Rolf B. Sandslett takka alle for frammøte og heva møte.

Øystein Borgen og Lars Ove Østrem

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann