Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Førde
Dato: 03.02.2005
 

PROTOKOLL FOR STYREMØTE I SOGN OG FJORDANE BRANNBEFALSLAG

Møtedato: 03.02.2005

Stad: Rica Sunnfjord Hotell, Førde.


Desse møtte: Leif Amundsen,  Håkon Dyrstad, Jarle Dragesæt, Runar Kleppe, Bjørn Anders Steinsund, Leif Otto Olsen og Bernhard Øberg

Per Grov kunne ikkje møte.

Sak nr. 02/05 Generalforsamling 2005.
· Runar sender ut info til medlemmane
· Programmet vart gjennomgått. Feilen rundt lunch på fredag var rette opp.
· Rema vil spandere fruktfat til hotellromma.
· Leif ville ordne namnelappar med lim.
· Leif har søkt kommunen om fri parkering nord for brannstasjonen for parkering og utstilling. Han har fått avslag på dette. Kostnaden vert truleg kr. 6000,-
· Det vert arbeidd med å få eit lokalt band til å spele på Quality Hotell på fredag kveld.
· Det vert om lag 18 utstillarar under arrangementet.
· Jarle har laga eigne påmeldingslister for utstillere, forelesarar og seminardeltakarar.
· Leif Otto Olsen går inn som delegat i tillegg til resten av styret.
· Det er lagt inn rabatt til medlemmane i SFBL med kr. 300,-. Dette tilsvarar årskontigenten.
· Håkon undersøkjer om det er pensjonistar som ynskjer å delta.
· Håkon sender ut invitasjon til ordførarar og rådmenn gjennom fylkesmannen sitt beredskapskontor.
· Leige av samfunnshuset vil kome på kr. 5.000,- pr. dag.
· Bernhard og Bjørn Anders ordnar med tellekorps til generalforsamlinga.
· Regisrering av deltakarar vert ein jobb for Leif Otto, Arvid og Runar
· Leif Otto må få oversendt plan over utstillingane for å kunne lage konkuranse.
· Arvid Gilje har ansvaret for at foredrag vert lagt ut på nett.
· På neste styremøte må det takast nytt bilde av styret som kan leggast inn på nettet.

Vedtak: 
· I tillegg til styret vert Leif Otto vald som delegat under generalforsamlinga

Neste styremøte 3. mars kl 10.00 på Sunnfjord Hotell.

Runar Kleppe
Sekretær
-sign-

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann