Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Førde
Dato: 12.01.2005
 

PROTOKOLL FOR STYREMØTE I SOGN OG FJORDANE BRANNBEFALSLAG

Møtedato: 12.01.2005

Stad: Rica Sunnfjord Hotell, Førde.


Desse møtte: Leif Amundsen,  Håkon Dyrstad, Jarle Dragesæt, Runar Kleppe og Bjørn Anders Steinsund

Arvid Gilje kunne ikkje møte på grunn av anna møte.

Sak nr. 1/05 Generalforsamling 2005.
Håkon orienterte om ledsagarprogrammet. Dette startar kl. 10.00 på fredag den 22., med orientering. Sidan vert det rundtur med guid som orienterer både historisk og geografisk. Programmet er sett opp i samarbeid reiselivslaget ”Vestkysten”. Det vert satsa på å leige ”Atløy” til Svanøya, hovudgarden og hjortefarmen. Lunch om bord og det vert her spandert eit glas vin eller øl.
Laurdag vert det eit meir fleksibelt opplegg med diverse tilbod i Florø. Ledsagerprogrammet vert avslutta med lunch på Viktoria Hotell.
Fellesturen til ”Knuteholmen” i Kalvåg er planlagt med avreise frå Florø er sett til kl. 19.00. Det er skaffa båtar til transport. Underhaldning vert ca 20 min.

Runar må ordne med å legge inn informasjon og program på nettsida til NBLF. Runar sender søknad til Kystverket om å få nytte Svein Kjellsen under seminardelen. Det bør skrivast ein artikkel i bladet ”Brannmannen” om arrangementet i Florø. Bør og sendast til bladet ”Sikkerhet”. Informasjon og oppmoding til påmelding til seminardelen bør og utsendast til ordførarar og rådmenn i fylket.

Jarle gjekk gjennom prisar som han hadde utarbeidd. Husleige av samfunnshus er ikkje medteke.

Vedtak: 
· Håkon har sakt frå seg attval i styre i NBLF. Forslag til nytt medlem vert drøfta på neste styremøte.
· Ledsagerprogram må utdelast til alle. Påmeldingsfrist og betalingsfrist vert sett til 23.03.2005.
· Håkon set opp liste til Leif over blomster som skal bestillast.
· Leif og Håkon skaffar tilbod på antrekk til styret.
· Leif ber om tilbod på namnelappar.

Neste styremøte 3. februar kl 10.00 på Sunnfjord Hotell.

Runar Kleppe
Sekretær
-sign-

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann