Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Agder
Sted: Kristiansand
Dato: 28.01.2005
 

Til stede: Knut B. Bentsen (KBB), Andreas Sjursø (AS), Rune Røilid (RR), Jan Røilid (JR) og Torbjørn Høyland (TH)

Spes inviterte: Jan Kongsvik (JK)

Forfall: Eirik Evensen (EE), Olav Egenes (OE) og Jan Olav Morka (JOM)

 

Sak  1. KBB informerte fra landsrådmøte (Lillestrøm)

-         Info fra Bergen vedr innsats i trehusbebyggelsen.

-         Øvelser for overbefalsvakter

-         Info fra Kretslag og Gjensidige Nor

-         Fordeling av øvelsesbil og tilhengere

-         ABBL nådde ikke frem med ønske vedr å arrangere DSB/BE-seminar. (Vi stiller med sterke kort ift fremtidige arrangementer.)

 

Sak  2. Aktiviteter i 2005

-         Arrangementer:     

o       Øvelser - Vi må klargjøre:

§         Økonomi Kretslag/Forbund

§         Lønn/Honorar til instruktører (Ansv – RR)

§         Forsikringer

§         Markedsføring

 

o       Forebyggende forum 05 (Kristiansand)

§         Dette blir NBLF bidrag/innslag ift seminar rettet mot forebyggende brannvern

 

o       Samarbeid med Gjensidige Nor

§         Info til sjette klasser

 

o       Årsmøte/Seminar

§         I år som i fjor vil vi arrangere dette i tilknyttning til et seminar.

§         Forslag til lokasjon:

·        Mest aktuelt Color Line cruise (Krsand – Hirtshals)

·        Reperbahn (Mandal)

§         Emner:

·        Digitalt kartverk mot beredskapsbiler (Locus)

·        HMS rutiner: Kan vi lage rutiner/instrukser på alt hva vi kommer opp i?

·        Fravær / Sikkerhet av og for innsatspersonell på skadestedet.

·        Fremtidens brannvesen (Morten Svandahl forteller om studieturen som han var på i (UK og SWE)

§         Dato satt til 14.03.05.

§         Valgkomite’, TH setter i gang valgkomiteen ved Jon Inge Aasen. Vi anmoder valgkomiteen om å prøve å finne en geografisk riktig sammensetning av styret.

§         Årsberetning blir skrevet av JOM

 

Sak  3.  Økonomi:

Den økonomiske situasjonen pr 01.01.05 er svak men stabil, kr 14301 i kasse og 92.381 i fond. Fondet forrentet seg med 801 kr. Det ble bestemt at renteinntekter blir overført til fondet i sin helhet.

 

Sak 4.  Generalforsamling i Florø

Agder Brannbefalslag mottok invitasjon 26.01.05 for GF i Florø 22-23.04.05. Sett utifra vår medlemsmasse har vi anledning til å sende fire representanter. Dessverre er lagets økonomi så svak at vi kun har mulighet til å melde på en representant (leder).

 

Sak  5.  Søknad om midler

Styret mottok en søknad om midler. Søknaden ble trukket etter at den økonomiske situasjonen ble presentert.

 

Sak 6. Info fra Forbundsstyret (JK)

·        Brannfaglig fellesorganisasjon

·        GF Florø

·        Digitalt radiosamband

·        Opplæringsplan for BEF III

·        Handlingsprogram

·        Stipend for å studere fremtidens brannvesen

·        Sivilforsvaret - Brannvesen

 

Andreas Sjursø 

Utpekt referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann