Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 10.11.2004
 

Tilstede: 14 stykker

 

Vedtektene styrer dagsorden.

 

Per Ole Sivertsen valgt som dirigent.

Johnny Rognmo som sekretær.

Jens Hellesvik og Edgar Jensen valgt til å underskrive referatet.

 

Årsmelding sendt ut til medlemmene 06.april 2004 av Per Ole  Sivertsen.

Møtereferat finnes på NBLF,s sider.

Beretning enstemig godkjent.

 

Kasserer gjennomgikk regnskapet.

Det ble stillt spårsmål til posten ”varme arbeider” og til posten ”utestående fordringer”. Kasserer svarte på spårsmålene.

Revisjonsberetningen opplest.

Det blei spurt om revisor kunne være medlem av ”laget”, eller om vedkommende må stå utenfor.

Dette ble det svart på fra leder og fra salen.

Det bør vurderes om en kan gjøre vedtektsendring slik at revisor ikke kan være medlem av styret.

Regnskapet enstemig godkjent.

 

Inkomne forslag.

Ingen innkomne forslag til bevilgninger eller til kontingent.

 

Valgkomiteens innstilling opplest av Edgar Jensen.

 

Leder               Per Ole Sivertsen

Nestleder         Jens B. Kristensen

Sekretær          Johnny Rognmo

Kasserer          Turid Kvaal

Styremedlem    Leif Sommer

Varamedlem    Odd Hellefossmo

Varamedlem    Tor Inge Henriksen

Varamedlem    Arvid Larsen

Revisor            Nils Ove Sollid

 

Valgkomite      Tore Mathisen

Valgkomite      Fredrik Longva

Valgkomite      Alf Isaksen

 

Valgkomiteens innstilling enstemig vedtatt.

 

 

Tromsø 20.12.2004
Johnny Rorgnmo
sekrretær

 

Protokoll godkjent

Jens Hellesvik 
Edgar Jensen

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann