Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Utstein Kloster
Dato: 29.12.2004
 

REFERAT FRÅ  STYREMØTE
STAD: UTSTEIN KLOSTER HOTELL
DATO: 16.12.04.
KL. 10.00 – 14.00

Desse møtte: Rolf B Sandslett, Audun Matre, Inge Grødem og Oddvar Krakk
Forfall: Svein Myklebust og Anne Hjort

Innviterte gjester: Geir Nilsen,Brynjulf Sandvik og Kåre Skartland, (Skartland meldte forfall)

Rolf B. Sandslett opna møte kl 10.20.

Geir og Brynjulf møtte kl 12.00

Saksliste:

Sak nr. 29.4.04. Referat frå styremøte Kvernavik Brannstasjon.
Saksopplysningar: Referat er utsendt frå sekreter.
Vedtak: Ingen merknader

Sak nr. 30.4.04. Oppsumering/referat frå DSB seminar 02.11.04. Sola.
Saksopplysningar: Info frå leder/styremedlemmer.
Vedtak: 124 stk var påmeldt inkl styre i RBL og forelesere, det var positive tilbakemeldingar, seminaret vart greit avikla. Rolf B Sandslett refererte frå evaluering DSB og BE. Seminaret gav eit positivt øknomisk resultat. P.g.a. ueinighet om oppgjer med hotellet, vert det fraråda å nytta dette ved eit seinare høve.

Sak nr. 31.4.04. Oppsumering frå landsrådsmøte i NBLF. 02.12.04.
Saksopplysningar: Info frå leder.
Vedtak: Rolf B Sandslett innformerte frå referat frå møte. For utfyllande kommentarar sjå nblf.no

Sak nr. 32.4.04. Avtale Gjensidige Nor 2005.
Saksopplysningar: Rolf B vil orientera om avtalen.
Vedtak: Utkast til avtale vart lagt fram i møte. Styremedlemmer bør/kan komma med forslag. Leiaren får fullmakt til å underteikna avtalen med Gjensidige Nor.

Sak nr. 33.4.04. Medlemsmøte i januar 2005.
Saksopplysningar: Tema kan vera samarbeid DSB og Sivilforsvaret (risikoplanlegging) eller seminar om sprinkling. Event andre tema som ein ønskjer belyst.
Vedtak: Det kom framlegg om å fokusera på landbruksbrannar.RBL lagar til medlemsmøte omkring dette tema: ”TRYGGE DRIFTSBYGNINGAR” i samarbeid med Gjensidige Nor V/ Skartland. Inge og Audun får ansvaret for dette møte. Møte vert i første halvdel av februar.

Sak nr. 34.4.04. Info til og frå kasserar.
Saksopplysningar: Fortsatt problem med Postbanken, har fått signal om at dette er i orden i løpet av denne mnd. Kasserar innformerte om den øknomiske situasjonen i RBL.
Vedtak: Styre tar opplysningane til følge, og stadfestar at me ligg tett opp til budsjettet.

Sak nr. 35.4.04. Søknad om medlemskap.
Saksopplysningar: Desse har søkt: Rune Hansen - overbrannmester Br.Sør Rog., Bjarte Bjørnsen - informasjonskons., Br.Sør Rog. og Stig Forbregd - brannsjef Finnøy
Vedtak: Rune Hansen og Stig Forbregd vart godkjent som medlemmer. Rolf B Sandslett tar opp med NBLF`s ledar vedr. Bjarte Bjørnsen medlemskap, då han pr dato ikkje tilfredstiller krav til medlemskap.   

Sak nr. 36.4.04. Eventuelt
Medlemsmøte 14.12.04.
Vedtak: Møte var vellukka, 36 stk møtte inkl. foreleserar. Sekreter skal skriva referat frå møte.

Møte var slutt kl 12.20. Innviterte gjester venta oss i resepsjonen og me gjekk til bords, me fekk servert ein fortreffeleg juletalerken .
Etter maten takka Rolf B. Sandslett alle for positivt og godt samarbeid siste år, deretter helsa me kvarandre GOD JUL, takka for oss og reiste heim.

På styremøte Kvernavik kom det opp 4 saker under eventuelt.Sak 2 : kommentar til sak 56 NBLF styremøte i Florø. Det var gjordt slikt vedtak: Saka kjem opp på neste ordinære styremøte i RBL.
Leiar og sekreter har drøfta dette og komme fram til at saka vart utsett til neste styremøte på nyåret.

Andre saker som og vil komma opp på neste styremøte er: Sponsing av tur til Rote Hahn, innkjøp av vimpler.

Rolf B Sandslett                                                         Oddvar Krakk
Leiar                                                                                   sekreter

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann