Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Lillestrøm
Dato: 01.12.2004
 

REFERAT FRA LANDSRÅDSMØTE I NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND AVHOLDT PÅ LILLESTRØM OG OSLO, 1. OG 2. DESEMBER 2004.

Møtet begynte med en felles lunsj for styremedlemmene og representantene for lokallagene.
Kl. 14.00 startet det ordinære møtet.

Forbundet var gjester hos Firesafe AS, i lokaler som de disponerer på Åråsen stadion. I tillegg til representanter for vertskapet Firesafe var NBLF's samarbeidspartner Gjensidige NOR  representert.
 
Følgende styremedlemmer var til stede:
Guttorm Liebe, Jan Kongsvik, Svein Arne Jerstad, Per Ole Sivertsen (møtte også for Polar), Trygve Lennavik, Bjarne Vikshåland, Nils Erik Haagenrud (møtte også for Hedmark) og Håkon Dyrstad.
I tillegg møtte disse varamenn:
Jarle Steinnes, Eivind Aakerman (møtte også for Østfold) og Jack Hatlen.

Fra kretslagene møtte :
Hordaland: Leder Jan Frode Hjellvik
Sogn og Fjordane: Leder Leif Amundsen
Trøndelag: Leder Karl Kr. Hjelseth
Oppland: Leder Knut Birger Bakken
Møre og Romsdal: Styremedlem Stig Fjørtoft
Rogaland: Leder Rolf B. Sandslett
Agder: Leder Knut Berg Bentsen
Oslo og Akershus: Leder Einar E. Schramm
Telemark: Nestleder Ove Stokkeland
Nordland: Leder Kurt Are Olsen 
Vestfold: Nestleder Magne Johannessen

Åpning av møtet:
Forbundets leder Guttorm Liebe ønsket velkommen, en spesiell velkomst gav han til representanten fra Nordland brannbefals lag, som ble reetablert i høst.
Deretter orienterte han om programmet før han gav ordet til Jan Einar Edvardsen fra Firesafe.

Firesafe
Edvardsen gav en grei orientering om firmaet og erfaringer de gjør i sitt arbeide for brannvern. Firmaet som er 100% norskeid, har 350 ansatte, hvorav 250 i Norge. De har nå 60% av markedet som brannsikringsentreprenør og har egen fabrikk i Sverige som produserer skilt. Firmaet tilbyr også brannteknisk rådgiving og prosjektering.

De opplever at formuleringer i brannvesenets tilsynsrapporter blir misforstått av eier og at huseier har service avtaler, men ikke kontrollavtale.

Internett
Per Ole orienterte om NBLF sine internett sider.
Han viste hvordan en logger seg inn. Det er 4 nivåer i tilgang. For at tillitsvalgte skal ha riktig tilgang er det viktig at Per Ole får beskjed om nyvalg. NBLF sitt medlemsregister kan brukes som medlemsliste for lokallaget. Vi har i dag registrert 1.360 medlemmer. Lagene kan bruke subdomenet - brannbefalslag.no. Han var også innom både gjestebok og diskusjonssidene.

Informasjon fra forbundsstyret
Guttorm orienterte om hva som har vært de mest aktuelle sakene etter forrige landsrådsmøte:
• 25 - års jubileet
• Det andre året med avtale med Gjensidige NOR forsikring
Viktig her er: -    Solskinnshistoriene
- Boligbrannaksjonen
- Lokale avtaler     
• Krav til helse og fysikk hos røyk- og kjemikaliedykkere
• Kontakt med Høgskolen Stord/Haugesund
• Mer effektiv bygningslovgivning - høringsuttalelse
• Springkleranlegg
• Rådet for vedlikehold av håndslokkere
• Kontakten med DSB
- Gassverndrakter
- NBLF styremøte  hos DSB 22. januar 2004.
- Toppledelsen i DSB til stede ved 25 års jubileet.
- Reisestipend fra DSB
- Årlig møte med direktøren
• Ressursfordeling
• DSBs Styrkestruktur prosjekt
• Litt om medlemsskap
• Norges brannskoles fagplaner
• Deltidsreformen - oppfølging
• Røykdykkeropplæring - notat til NBSK
• Nødmeldingstjenesten - ett nødnummer?
• Digitalt nødsamband
• Relasjoner til andre arrangement
• Fagseminar BE/DSB
• Reetableringen av Nordland brannbefalslag.

Felles møte med Gjensidige NOR
Til stede fra forsikringsselskapet var:
Odd Rød, Sentralt Gjensidige NOR
Steinar Frøyland, region Vestlandet
Kåre Skartland, region Vestlandet
Finn Thorbjørnsen, region innlandet
Jan Erik Hirkjølen, region innlandet
Knut Viker, region Østlandet
Per Aaby Hansen, region Syd
Tom Aaseby

Til stede var også brannsjefen i Bergen Helge Eidsnes

Møtet ble innledet med en kort presentasjonsrunde av de som var til stede.
Forbundets leder gav så en kort orientering om avtalen mellom Gjensidige NOR og NBLF.
- Lokale avtaler
- Solskinnshistorier
- Boligbrannaksjonen
I år er den i tidsrommet 7. - 9. desember, 268 brannvesen er påmeldt og 30.000 boliger vil bli besøkt.

Odd Rød gav en kort orientering av hva Gjensidige NOR er engasjert i. De har for tiden ca. 350.000 boligkunder. I løpet av et år deles det ut 300.000 batterier. Sammen med TV2 er det produsert et 25 minutters TV-program hvor en følger 2 familier som har opplevd en brann og fått sine hjem total skadd.

Bygårds- og kvartalsbranner, - hva har vi lært. V/brannsjef Helge Eidsnes.
Det utføres mye godt arbeid rundt omkring i landet på dette område, men selv om Eidsnes deltar i Bybranngruppen føler han at det er vanskelig å komme videre. Mye er på forsøks- stadiet og det føles som en mangler det store løftet.

Bergen har definert 5 brannsmitte områder. Disse omfatter 1300 bygninger i all hovedsak trehus. Risikokartlegging har avslørt problemer med vannforsyningen.

Brannsjefen viste bilder og fortalte fra brannene i Kippergate og Lille Øvregate 32. Han viste også eksempel på innsatsplan som er utarbeidet for alle brannsmitte områdene.

Utfordringen blir alltid plan B. Dersom ikke plan A fungerer, må "noen" ta avgjørelsen om hvor brannen skal stoppes. Det må øves på hvordan brannen skal håndteres når det er gått en time.

Som et lokalt tiltak er det nedlagt forbud mot bruk av fyrverkeri i Bergen sentrum.

Ove Stokkeland, varabrannsjef i Skien orienterte om DSBs prosjekt om kartlegging av tett trehusbebyggelse i Norge, hvor et område i Skien (Snipetorp) har vært et prøveprosjekt.

En representant for Gjensidige NOR orienterte om bygårdsprosjektet i Oslo.

DAG 2
2. desember
Møtet var nå flyttet til Slottsparken Appartment, Oslo.
Landsrådsmøtet fortsatte som fellesmøte med Gjensidige Nor.

Status fra kretslagene:
Polar:
Var ikke til stede.
Nordland:
Var heller ikke til stede og forbundets nestleder orienterte om reetableringen av laget.
Trøndelag:
Medlemstallet har steget fra 13 til ca. 100 det siste året. Der er styring på økonomien og de har arrangert BE/DSB seminaret med 130 deltakere. Regionen har ikke kommet riktig i gang med Solskinnshistoriene. De er i kontakt med Gjensidige, men avtale er ikke skrevet.
Oslo og Akershus:
Har 138 medlemmer, bra styring på økonomien og godt samarbeid med Gjensidige NOR. De har arrangert 25 års jubileet for NBLF som var en stor suksess, men mye arbeid. Derfor har de ikke fått arrangere så mange møter for medlemmene i år som de pleier, det skal de ta igjen til neste år. På BE/DSB seminaret møtte 310 personer.
Østfold:
Har 109 medlemmer hvorav 3 er støttemedlemmer. God styring på økonomien og stipend ordning. Samarbeidet med Gjensidige er ikke formalisert med avtale. I Østfold er det brannbefalslaget som også arrangerer Forebyggende forum. Det er utarbeidet et nytt konsept for undervisning i skoler og det planlegges tur til Rote Hahn.
Hedmark:
De er ca. 80 medlemmer. Planlegger tur til Rote Hahn med fly, sammen med Oppland. De har hatt demonstrasjon av skjærslokkeren og har koblet inn E-verket i boligbrannaksjonen. Økonomien er grei.
Oppland:
Ca. 80 medlemmer. Har hatt 2 seminarer, et i forebyggende og et om innsatsledelse. Svært god økonomi. Har avtale med Gjensidige sammen med Hedmark. Arrangerte BE/DBE seminar med 80 deltakere.
Møre og Romsdal:
Har hatt besøk av justisministeren og vært på jubileumstur til København. Arrangerte seminaret sammen med BE/DSB for ca. 70 deltakere. De er ca. 80 medlemmer og har hatt 5-7 styremøter og 4 medlemsmøter. Det arrangeres "blålysdag" på skoler, i industrien, kjøpesenter og for landbruket.
Sogn og Fjordane:
151 medlemmer. Bra økonomi. Samarbeidsavtalen med Gjensidige er på plass, de har også øvelses tilhenger. Planleggingen av forbundets generalforsamlingen til neste år er under kontroll. Laget arrangerer sin egen generalforsamling med overnatting, ledsagere og utstillere. Har også hjulpet feierne til å holde sine seminarer.
Hordaland:
De 150 medlemmene har en stabil og god økonomi i sitt lag. De har årlig 3-4 seminarer for 60 - 80 deltakere. BE/DSB seminaret trakk 156 personer. De har avtale med Gjensidige og har en stor og 2 små øvelsesvogner. De små brukes på skoler. Til den store vognene stiller også laget med instruktører dersom kommune har behov for det. HBL kjøper batterier av Gjensidige for utdeling.
Rogaland:
Det møtte 107 personer på BE/DSB seminaret.  Laget har mellom 125 og 130 medlemmer, god økonomi og deler ut stipend til sine medlemmer. Det arrangeres kurs i innsatsledelse. Avtale med GN ble inngått i 2003 og laget har en liten øvelsesvogn i Sør-Rogaland. Et av medlemmene har tatt initiativ til å arrangere tur til Rote Hahn og for medlemmer vil turen bli  sponset av laget.
Agder:
Har 60 medlemmer og god styring på økonomien. Mye av pengene er bundet opp i fond til stipend. De har ikke skriftlig avtale med GN enda, men ønsker øvelsesvogn.
Telemark:
Er involvert i batteri aksjonen i Telemark og skogbrann prosjektet. De er 90 medlemmer og har ikke avtale med GN., men et årlig møte med GN sammen med feierne i fylket.
Vestfold:
Medlemstallet har 64 medlemmer. De har grei styring på økonomien og en meget streng kasserer. Har arrangert seminar på båten til København og skal arrangere NBLF sin generalforsamling i 2007.
Buskerud:
Hadde forfall.

Status fra Gjensidige NOR sine regioner:
Alle gav uttrykk for at de hadde godt samarbeid med de lokale brannvesen.
Region øst:
Godt samarbeid om tiltak for eldre hjemmeboende og opplæring av hjemmetjenesten i brannforebyggende tiltak. De har godt samarbeid med Svend Haugen og Einar Schramm på sjøsikkerhets senteret.
Region innlandet:
Omfatter Hedmark, Oppland og Ringerike. Har særlig hatt et godt samarbeid med Hedmark i mange år. Trekker fram et prosjekt med 6. klassinger på Elverum, der premien var en opplevelses dag på Starum. Svært populært. CD kan fås av Nils Erik Haagenrud.
Region Vestlandet:
I Hordaland har en et opplærings program for 6. klassinger som har fungert siden  90-tallet. I Rogaland håper en å få bedre tid til å utvikle samarbeidet.
Region Syd:
Øvelsesbil med røykmaskin og varme, står til disposisjon i Tønsberg. Det er budsjettert med 2 øvelsestilhengere i tillegg til bilen. Det er holdt et felles møte i Drammen. Ellers har en et godt samarbeid med forebyggende avdelinger i regionen.

Odd Rød sa seg særlig fornøyd med Vestlandet og Oslo.

Gjennomgang av prosjekter:
Guttorm hadde en rask gjennomgang av prosjekter som foregår både som NBLF er engasjert i og andre.
• Fire safety in hotel
• Terminologi prosjekter
• Norsk - oppdatert versjon
• Multicom 112
• Emergency 112
• Brannfaglige uttrykk ombord i skip
• Akutt medisinske termer
• Organisering
• Organisering på skadested
• Skogbrann
• Andres prosjekter som foregår:
Torgeir Andersen, Eivind Rake og Grenlandsprosjektet
Kobling av organisering opp mot samband
ROS - brannsjefene mer involvert (tema ved NBLF generalforsamling 2005)
NBSK: European Fire and Rescue Vocational Training Projekt.

Prosjekter som vil komme og som det må arbeides med framover:
- Gjensidige NOR avtalene må fullføres
- Konsekvens av sammenslåing DBE og DSB, trinn II
- Synergi effekt: Sivilforsvaret, brannvesen og skolene
- Brannvesenets forhold til bygningsmyndighetene (policy notat under utarbeidelse.)
- Framtidig utdanningsmodell. Videregående eller kanskje Teknisk Fagskole?

Lederen minnet så om at de som ønsker å arrangere generalforsamlingen i 2009 må søke innen neste landsrådsmøte.
 
Til slutt holdt Morten Svandal foredrag om:
Framtidens brannvesen
Svandal som til daglig er branninspektør i Arendal brannvesen og har sin utdannelse fra Høgskolen Stord/Haugesund, har fått stipend av NBLF og har besøkt brannvesen i England og i Sverige. Han holdt et interessant foredrag særlig om hvordan en driver proaktiv ulykkesforebyggende arbeid i disse landene. De tilstedeværende fikk helt sikkert noe å tenke på og ta med hjem til sin planlegging av framtida.
Svandal har også utarbeidet en rapport.


Med vennlig hilsen
Bjarne Vikshåland
referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann