Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Trondheim
Dato: 26.05.2004
 

MØTEFORUM: Styremøte

STED:             Hovedbrannstasjonen, Trondheim

TID:                 1600-1730

TIL STEDE:      Karl Kristian, Erik, Ove og Trond

FORFALL:        Iver, Sindre og Tore

 

SAK. NR

INNHOLD

FRIST

ANSVAR

4/2004

Utkast til medlemskapsbrosjyre sendes alle brannsjefer via e-post

juni

TS

5/2004

Skal vi ha egne internettsider? Sindre kan være rette mann.

juni

KKH

6/2004

Erik orienterte om planer for høstmøtet. Emner som Interkommunalt samarbeid blir en av temaene. Det vil bli tatt kontakt med brannvesen som har erfaringer fra slike prosesser. Positive og negative sider håper vi å få belyst. Sammenslåing av brannvesen på forskjellige måter. Dato for årsmøtet/høstmøtet blir 11.11.04

Andre emner som ble diskutert var Sikringsprosjekt Røros med diverse innspill. Hva er IUA?

Erik kommer tilbake med fullstendig agenda på neste styremøte.

 

 

7/2004

Bør vi ha en egen person som tar tak i ulike emner som vi kan ta opp i styret og til medlemmene. Iver var en kandidat . Han blir forespurt om dette.

Før neste styremøte i august

KKH

8/2004

Kontigent innbetaling sendes ut i disse dager til alle medlemmer . Innbetaling juni 2004.

 

OF

Diverse saker

Når det gjelder kassererjobben vil Ove ha den til vi/han får en ny person på plass.

Ove slutter i jobben 01.06.04 og styret vil takke ham for den jobben han har dradd i gang og beklager at han forlater oss.

Vi ønsker ham lykke til i ny jobb

Jubileumsboken er ikke ankommet.

Neste styremøte berammes til 26.august på Røros.

 

 

 

 

Ref:

Trond S.

sekr.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann