Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Karmøy
Dato: 13.02.2004
 

Møtested:   Karmøy brannstasjon

Møtestart:   09.30- møtet avsluttet 13.20.

Følgende møtte: Oddvar Krakk, Inge Grødem, Rolf.B Sandslett, Svein Myklebust, Øyvind Nermoen, Anne Hjort og Tore Michelsen.
  
Forfall:  Hele styret møtte.

Saker som ble behandlet:

Sak 1: Gjennomgang av referat etter forrige styremøte.
Det ble bemerket at referatet hadde feil dato, ellers ingen merknad.
Rett dato skal være 12.12.03.

Gjennomgang av referat etter forrige medlemsmøte.
Ved en misforståelse ble det skrevet to referat etter dette møtet. Sekretær mottok referat både fra Anne og Svein. Anne sitt referat ligger nå inne på NBLF`s hjemmeside og vil være det gjeldende fra dette møtet.

Sak 2: Den forrige vogna var i 2001 og 2002 innom 7 kommuner. Totalt ble den i perioden nyttet til opplæring
av 1054 personer.
Vogna ga en inntekt på 31000 kr, hvorav 5000 kr gikk til NBLF.
Det ble besluttet å leie ut den nye vogna for kr 1000, med et tillegg på 500 kr for hver utleid uke.
Vogn og utstyr leveres videre rengjort, alle apparater fylt opp og minst en full propanflaske.

Sak 3: Anne uttalte at hun ikke har klart å prioritere RBLF i den grad som hun ønsker.
Det ble pratet litt generelt om dette, og konklusjonen var vel at det i fremtiden må komme ut til styret saker som har betydning for laget og styrets medlemmer.
Det ble samtidig understreket viktigheten av at styrets medlemmer selv holder seg oppdatert i forhold til den informasjon som faktisk ligger på hjemmesiden til NBLF.
Det ble beslutte å lage en kalender over ”saker på vent” . Dette vil være saker som må ”holdes varme”
og som tas opp på et senere tidspunkt. Eksempel på dette kan være forslag til fremtidige temaer på medlemsmøter.
Denne kallender legges ved innkalling til styremøter.

Sak 4: Årsmøtet avholdes den 14 April, ved hovedredningssentralen på Sola.
Det blir som før et kombinert årsmøte/medlemsmøte.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Innkalling må være utsendt senest tre uker før årsmøtet, senest 17. mars.
Anne kontakter valgkomiteen ang medlem til vognstyret.
Anne sjekker opp med flyklubben/HRS ang lokale etc.
Rolf vil under medlemsmøtet ha et innlegg i forbindelse med sitt engasjement i CTI.

Sak 5: NBLF`s 25 års jubileum.
Fra RBL, reiser Svein, Anne, Oddvar, Inge og Rolf.

Sak 6: Stipend til Rolf B. Sandslett.
Det ble besluttet at det må fremmes som en sak for årsmøtet at det settes en tidsfrist i forhold til søknad om stipend.
Styret vil anbefale Rolf`s stipendsøknad overfor det nye styret.

Sak 7: RBLF ønsker at elever tilknytte elevorganisasjonen ved Høyskolen i Haugesund skal  kunne bli medlemmer i RBLF, evt da uten stemmerett.
Denne saken behandles videre på første styremøte til det nye styret.
Det bemerkes at det i en klausul i NBLF`s reglement under §4.4 står noe i forbindelse med ”eksterne” medlemmer.

Sak 8: Nye medlemmer.
Leder i RBLF ble under styremøtet delegert myndighet til å vurdere søknad fra nye medlemmer.
Se NBLF`s vedtekter § 4.

Øyvind Nermoen
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann