Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Sogn og Fjordane
Sted: Førde
Dato: 06.05.2004
 

Møtedato: Torsdag 06.05.2004

Stad:  Rica Sunnfjord Hotell, Førde.

Desse møtte: Leif Amundsen, Arvid Gilje Håkon Dyrstad, Jarle Dragesæt, Runar Kleppe, Bjørn Anders Steinsund, Bernhard Øberg, Leif Otto Olsen og Magne Igland.

 Per Grov og Arne Hauge melde forfall

Arvid Gilje ba om protokolltilførsel på saker som han meinte burde handsamast av styret:
• Rothe Hahn-messe og evt. deltakelse
• Årsmøte/fagseminar i 2005. Korleis arrangerer vi det?.
• Møteplan for styret. Arvid var sjuk då dette vart handsama sist.

Det vert vurdert å handsame desse sakene på neste styremøte dersom det ikkje vert tid på slutten av dette møte.

Sak nr. 1 Øvelseshengar:
Drifta av tilhengaren er ein del av avtala som er skriven med Gjensidige NOR. Hengaren skal sendast rundt om i fylket slik at brannvesenet kan drive førebyggande opplæring i mellom anna sløkking. Hengaren er unstyrt med 20 skumapparat. Det må avklarast korleis og kva krav vi skal stille til dei som fyller skumapparata, Kven som skal halde gass og skum. Vidare må det settast opp køyrerute for hengaren.

Vedtak: SFBL skaffar skum og propan. Kommunane som leiger hengaren er ansvarlege for at skumapparat vert oppfyllte eller gjer avtale om dette før dei leverer hengaren tilbake. Skumapparat skal fyllast av person med grønt sertifikat. Leif Otto prøver ut hengaren og lagar forslag til køyrerute saman med Runar.

Sak nr. 2 Generalforsamling 2005.
Leif og Håkon orienterte litt om det som er arbeidd med til no:
• Begge hotella i Florø er tinga
• Victoria Hotell tek seg av registrering og for Quality Hotell
• Samfunnshuset er tinga. Her er det plass til utstillarane og det kan vurderast om lunchen og kan avviklast her.
• Håkon orienterte om alternativ til ledsagerprogram

Vedtak:  
• SFBL bør så snart råd er kome med forslag til landsstyret om program/opplegg. Håkon tek dette opp med styret i NBLF.
• Prøver å lage generalforsamlinga slik at alle deltakarane får ei positiv oppleving.
Arbeidsfordeling:
• Jarle søkjer hjep med Leif Otto når det gjeld økonomi.
• Runar skaffar opplysningar. Frå siste generalforsamlinga om antall personar/deltakarar/ledsager og lignende. Gir tilbakemelding til Leif.
• Arvid Gilje får med seg Bernhard Øberg og Arne Hauge og vurderer fagseminardelen.
• Runar får hjelp av Bjørn Anders til sekretærarbeidet.
• Håkon får hjelp av Per med ledsager- og fellesprogram.
• Leif Amundsen og Magne Igland tek seg av utstillerane
• Magne og Leif vil ha tips om firma som kan vere atuelle sponsorar til arrangementet.

Nytt styremøte vert i Florø 9. juni kl. 10.00

Møtet slutt

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann