Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sola
Dato: 21.04.2004
 

Sted: Hovudredningsentralen SOLA
Dato: 21.04.04.
Kl: 10.05—10.50.

Anne Hjort helsa velkommen til HRS.

26 medlemmer møtte.

Kl 10.05 vart årsmøte satt.

Sak1: Valg av ordstyrar og referent.
Vedtak: Anne valt til ordstyrar og Oddvar til referent.

Sak2: Valg av årsmøterepsentanter for godkjenning av årsmøteprotokoll.
Vedtak: Rolf  B Sandslett og Tore Michelsen vart vald.

Sak3: Styrets årsmelding.
Vedtak: Årsmelding godkjent med desse tilegg,det var feil navn i valgkomiten.Rett navn er Karl Emil Storm i staden for Bjarne Vikshåland begge Karmøy Brannvesen.

Samt at vår femte repesentant til generalforsamlingen,Rolf B. Sandslett, var utelatt.

Sak4: Årsmelding frå komitear.
Vedtak: Årsrapport frå kursutvalget var uteblitt, og vart utlevert i møte, Svein Myklebust gjekk gjennom retningsliner for undervisningshenger.

Sak5: Rekneskap 2003
Vedtak: Kasserar gjekk gjennom dette og det vart einstemig godkjend.

Sak6: Fastsettelse av kontingent for inneverande år.
Saksutgreing: Styret innstilte på ingen endring.
Vedtak: Einstemig godkjend

Sak7: Budsjett 2004.
Vedtak: Einstemig godkjend.

Sak8: Innkomne saker.
Ingen saker til behandling

Sak9: Valg.
Vedtak: Valgkommiteens forslag vart vedtatt.

Styrets samansetting for år 2004/2005.

Leiar for 1 år, Rolf B Sandslett, Karmøy Brannvesen
Nestleiar 2 år, Svein Myklebust, Eigersund Brannvesen
Sekreter 2 år, Oddvar Krakk, Ølen Brannvesen
Kasserar (ikkje på valg), Tore Michelsen, Hydro KF Beredskapen
Styremedl. (ikkje på valg), Inge Grødem, Brv. Sør Rogaland
1 varamann 1 år, Anne Hjort, Brv.Sør Rogaland
2       “        2 år, Audun Matre, Finnøy Brannvesen

Opplæringsvogn
Kontaktperson for 1 år, Svein Myklebust, Eigersund Brannvesen

Revisorar
1 år, Bjarne Grimstvedt, Haugesund Brannvesen
1 år, Ronald Andreasen,         “                “

RBL,s styre sette fram forslag til ny valgkomie.
Leder: Brynjulf Sandvik, Brv.Sør Rogaland         -2 år
Medlem: Geir Nilesn,             “                         -3 år
     “        Karl Emil Storm, Karmøy Brannvesen - 1 år

Ordstyrar takka for frammøte og heva møte kl 10.50.

Oddvar Krakk, Tore Michelsen, Rolf B. Sandslett
referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann