Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Luxembourg
Dato: 08.05.2004
 

Guttorm Liebe og Ingar Gjesmoe deltok i møtet denne gangen. Første dagen var satt av til "terminologiprosjektet". Dette resulterte i at deler av reiseutgiftene ble dekket av prosjektmidler fordi Guttorm Liebe aktivt deltar i prosjektet. Selve FEU-møtet ble gjennomført lørdag 8. mai og søndag 9. mai.

Lørdagens møte kunne sees på som noe ustrukturert. Sekretær Ruud ba alle som hadde innspill være korte og presise. Ruud selv var vel den som i mange saker kom lengst ut på viddene". Kulturforskjellen mellom Øst og resten av Europa kom tydelig frem i lørdagsmøtet. Å akseptere innspill fra østeuropeiske land var det liten forståelse for.

Søndagens møte ble gjennomført effektivt og raskt og hvor hovedsakene var gjennomgang av prosjekter og nyheter fra deltakerlandene. Nå var ny Chairman på plass og ledelsen av møtet var mer strukturert.

Sakene som ble tatt opp og som er av betydning er:

Sak 2 Sekretærens dokumenter.
Under dette punktet sto referat fra siste møte, finansiell rapport, valg av ny leder (Chairman), FireSafe Europe 2003 og neste møte.
2.1 I forrige møte oppsto det en del diskusjon om referatets innhold. Det ble da bestemt at referatet skulle sendes ut snarest mulig etter møteavslutning. Dette skjedde denne gangen. Referatet var avklart i de enkelte land og det oppsto ingen debatt.
2.2 Dieter Nüssler gjennomgikk den nye Web-siden. Hjemmesiden er bra. Sett med norske øyne bør vi "vaske" opplysningene våre som står på nettet.
2.3 Ruuds rapport og orientering gikk på Safe Hotels og på forholdet at FEU heretter blir en stor og tung virksomhet der deltakerne kan bli opp mot 50 personer. Enkelte språkproblemer regner han vi oppstå. Alle møter vil kreve mikrofoner og godt teknisk opplegg. Hvordan ting kan markedsføres gjennom EU-systemet er interessant. Hvordan kan en benytte seg av kontaktpersoner? Leonardo-prosjekter synes enkelt organisert og ryddig.
EENA 112 kan bli en plattform for publisering av synspunkter som FEU har.
Det ble spurt om de ulike lands erfaringer til nødnummer 112 i forhold til politiets nye 5-sifrede nummer i en nødsituasjon, f.eks. i en trafikkulykke der det kun er materielle skader.
Til rapporten spurte Guttorm Liebe hvilken rolle FEU skal ha til å formidle felles statistikk. Konklusjonen ble å benytte vokabulærprosjektet og bringe inn nye ord fra statistikkprosjektet. I første rekke skal det utarbeides en engelsk utgave. Når det gjelder vokabulærprosjektets skal dette utvides med statistiske termer. Dette krever at man først finner en fornuftig struktur. Guttorm Liebe avholder et møte med Tom Carroll og sekretæren i CACFOA (UK) i begynnelsen av juli, og kontakter Peter Wagner i CTIF for å koordinere forslaget.
Til slutt orienterte Ruud om The Æ (European Assosiation of Professional Fire Brigade Officiers) Denne organisasjonen ligger svært nær FEU. Den legges ned og de økonomiske midlene The Æ sitter på overføres til FEU.
2.4 Det var ingen merknader til den finansielle rapporten. Norge er ajour. kontingent for neste år ble satt til 500 EUR. Avhengig av prosjektfinansiering kan det se ut som dette også kan bli kontingenten de nærmeste årene.
2.5 Valget av ny Chairman ble utsatt til møtets avslutning lørdag. Når det ble tatt opp var det kun ett forslag og Rob Brons fra Nederland ble valgt.
2.6 Firesafe Europe 2004 går av stabelen 22. oktober 2004 og hvor FEU-møtet fortsetter 23. og 24. oktober. Reisedag til beregnes den 21. og reisedag fra beregnes den 24. oktober. Det aller meste er på plass. Det ønskes minst 100 deltakere. FEU vil maks bidra med 4000 EUR slik at arrangementet er sikret selv om noen utstillere mangler. Det er nemlig plass til flere utstillere. Pris pr. utstiller er 1000 EUR. Arrangør må ha oversendt eventuell presentasjon innen utgangen av juni 2004.
2.7 Neste FEU-møter blir:
02/04 i Polen den 23. til 24. oktober 2004
01/05 blir i Cern i Sveits i mai 2005
02/05 blir ett eller annet sted i Irland høsten 2005
01/06 kan bli i Tromsø!!!!

Sak 3 Situasjonsrapport fra R. Ackerman om CTIF.
Ackerman var valgt til president i år og han presenterte seg og snakket om mulig samarbeid FEU/CTIF – alt fra tettere samarbeid til full integrering.

Sak 4 EENA og FEU. (se forøvrig sak 7.1)
EENA 112 står for European Emergency Number Assosiation (nødnummerforeningen). President Oliver Paul-Morandini orienterte om ideer til samarbeid. EENA tilbød FEU medlemskap til 1000 EUR pr. år, men det var ingen entusiasme til at FEU skal bidra med kontingent og medlemskap. EENA ser på seg selv som en "lett lobbyist" i Brussels. De ønsker å få til standard språk og protokoller i alle nødsentraler og for registrering av responstid og lokalisering. Foreninger eller interesserte kan gå inn på www.eena.org.

Sak 5 Informasjon.
5.1 Francisco fra Spania orienterte om terrorbombene mot togene i Madrid.
Han orienterte om arbeidet under og etter aksjonene. Det ble spurt hva andre
kan lære av spanierne. Terror må påregnes som aksjoner 1,2,3 og 4
påfølgende. Et poeng er raskt å finne ut at det er et terrorangrep og forutse hva
som kan bli angrep nr. 2 osv. Ved bombeaksjoner må det påregnes at politiet
vil sperre all kommunikasjon som kan løse ut bomber. Dett vil hindre
innsatsmannskapenes kommunikasjonsmulighet. Terroranslag flere steder
skremmer publikum og legger voldsomt beslag på innstasmannskaper.

Sak 6 Nasjonale rapporter.
Nederland hadde sin egen korte rapport som hovedsakelig gikk på seminar den 10. juni 2004 om fremtidens brannmann – bekledning og beskyttelsesteknikk.
Norden hadde en felles orientering som Guttorm Liebe fremførte fra våre fire land. Det vises i denne forbindelse til referat fra siste Nordiske møte som ble gjennomført i Oslo.
Polen gjennomgikk EUROBALTIC CIVIL PROTECTION og aktiviteter i 2004 og 2005.
Grekenland orienterte om sine utfordringer.

Sak 7 Prosjekter og andre saker.
7.1 EENA 112 og presentasjon. Se sak 4.
7.2 Kort rapport om vokabulærprosjektet.
7.3 Dieter Nüssler orienterte kort om Safe Hotels og at dette kan alle lese på Web-sidene.
7.4 Oppdatering av FEUCARE

Sak 8. Andre saker
8.1 E-postadresser og søppelspredning. Siden adressene står på Websiden er det tydelig at mange som får tak i våre adresser og benytter disse til tull. Konklusjonen ble at adressene fjernes fra Websiden og så vurderes tiltaket eventuelt andre løsninger om et halvt år.
8.2 Endring av førerkortbestemmelsene. Fra Tyskland ble det orientert om at EU vurderer å redusere kravet fra 7,5 tonn til 6 tonn for å bedre sikkerheten. Det var svært få land som kjente til forholdet og noen konklusjon ble ikke trukket.
8.3 Det ble orientert om den internasjonale sprinklerkonferansen i Berlin 8. og 9. juli og møtet med CTIF 10. og 11. september i Rumania hvor Rob Brons deltar.

Med vennlig hilsen
Ingar Gjesmoe, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann