Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Trondheim
Dato: 29.03.2004
 

Styremøte i Trøndelag Brannbefalslag. 29.03.04

 

Hovedbrannstasjonen Trondheim. 1600-1800

 

Tilstede: Karl Chr. Hjelseth, Iver Bjartan, Erik Hegglund, Tore Arntsen og Trond Sivertsen
Forfall: Sindre Flatås

 

1. Orientering fra siste styremøte v/formann.
2. Skal vi lage en egen internettside. Sindre Flatås settes på denne saken.
3. Vervebrosjyrer. Det ble diskutert litt om effekten av slike brosjyrer. Undertegnede fikk i oppdrag å se på en ny forside og komme med et forslag til ”ny” brosjyre til neste styremøte.
4. Det ble fra formannen orientert om Gjensidige avtalen og de muligheter og utspill vi kan ha i forhold til denne. De fleste har vel vært delaktige i denne gjennom, åpen dag på brannstasjonen, skifte av batteri i røykmelder, og lysaksjon før jul.
5. Gjensidige ønsker å delta i et opplegg mellom Landbruket og vår forening med fokus på branner i landbruket. Dette stiller styret seg positivt til å ønsker å sette dette på dagsorden ved det første møtet i høst.
6. Styret vedtok å arrangere årsmøtet for 2004 før 15 november. I forbindelse med årsmøtet vil det bli lagt opp til et fagseminar. Dette er som nevnt i p.5. allerede bestemt og Erik Hegglund får i oppgave å se på rammene rundt dette seminaret. Han vil på neste styremøte legge fram en agenda for dette.
7. Styremøtet diskuterte også antall medlemsmøter som vi kunne forvente å få til i året. Da dette er et lag som har stått opp av asken ser vi ikke noen grunn til å knekke nakken allerede i starten. Det ble antydet at vi skulle få til et møte på høsten da inkludert årsmøtet, og et rent medlemsmøte på våren. Her er det selvfølgelig lov å komme med innspill fra alle våre medlemmer i Trøndelag.
8. Til slutt orienterte formann Karl Chr. Hjelseth fra NBLF`s 25 års jubileum.
9. Styret ønsker gjerne innspill fra medlemmene. Emner som kan være aktuelle for laget og ta opp, formen på møtene, hvor skal vi ha møtene m.m. Vi har vårt neste styremøte 26.mai på Trondheim hovedbrannstasjon

 

 

For Trøndelag brannbefalslag
Trond Sivertsen
sekr. 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann