Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Agder
Sted: Arendal
Dato: 16.01.2004
 

Til stede: Knut B. Bentsen, Eirik Evensen, Andreas Sjursø, Rune Røilid, Torbjørn Høyland, Olav Egenes og Jan Olav Morka

Forfall: Jan Røilid

Sak 1. Godkjenning av referat fra forrige møte
Godkjent uten merknader og kommentarer

Sak 2. Samarbeid med Gjensidige NOR
Knut orienterte litt om samarbeidet med Gjensidige NOR fra møte i Skien.
Litt ang øvingsvogn - drift og vedlikehold.
Gjensidige NOR vil og gjerne ha tilstandsrapporter for bygg.
Det blir et nytt møte med selskapet.

Sak 3. Økonomi
Den økonomiske situasjonen er stabil, ca. 15.000 i kasse og 90.000 i fond

Sak 4. Årsmøte
Innkalling og saksliste er klar. Beretning, Jan Olav konf. med Knut.
Seminar program er satt opp. Studenter som arbeider m/prosjekt for brannvesen betaler kr.300,00 medlemmer kr. 600,00 og ikke medlemmer kr. 950,00

Sak 5. Eventuelt
Solskinnshistorier, vi må være flinke til å registrere disse.
Brann av gassflasker, Eirik kunne tenke seg at det ble holdt et seminar om dette.

Jan Olav Morka
Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann