Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Oppland
Sted: Ringebu rådhus
Dato: 04.02.2004
 

Til stede: Knut Birger Bakken, Eilert Hesthagen, Jørn Haugen,
Bjørn Vegar Kjelsrud,  Anders Brusveen og Harald Jahr Aaslund

Meldt forfall: Tore Øyhus og Geir Atle Engen

Knut Rønningen fra MGB orienterte innledningsvis om kommunen og brannvesenet.

Saker

1. Referat fra forrige styremøte
Referatet ble godkjent.

2. Årsmøte, Starum
Årsmøtet gjennomføres på sivilforsvarets skole på Starum
Torsdag 11. mars 2004 fra kl 10.00.
Styret avholder møte i forkant på samme sted kl 09.00.

Bjørn V skriver utkast til årsmelding og innkalling til årsmøtet og oversender styret for innspill – frist 16. februar. Innkalling sendes ut snarest deretter. Eilert sender oppdatert medlemsliste til Bjørn V (mhp. utsendelse). Styret har ingen saker utover de faste sakene på dagsorden. Kontingent holdes uendret. Frist for innkomne saker settes til 1. mars.

Knut Birger tar kontakt med valgkomiteen ang. valg.

I etterkant av årsmøtet avholdes et informasjonsmøte hvor
følgende punkter foreløpig er satt opp:
• Orientering om HMS-stiftelsen (v/Anders)
• Orientering om sivilforsvarets skole (v/ny leder – Anders sjekker ut dette)
• Orientering fra NBLF (v/en representant fra styret – Knut Birger sjekker ut dette)
• Orientering om mulighet for egen hjemmeside for OBL - webredaktør (v/Bjørn V)
 
Etter informasjonsmøtet er det lunch kl 11.30.

3. Seminar, Starum
Kurs i innsatsledelse avholdes på sivilforsvarets skole på Starum fra
Torsdag 11. mars kl 12.15 – fredag 12. mars kl 12.00.

Harald la fram forslag til invitasjon. Det var ingen kommentarer til denne, unntatt at dato for påmeldingsfrist endres til 1. mars.

Harald sjekker ut med skolen om dette er greit (med tanke på evt. avlysning ved liten påmelding og om årsmøtet likevel kan avholdes på Starum).

Kurskomiteen vurderer om det skal gis åpning for ikke-medlemmer av OBL å delta, og om det skal gis en egen pris for disse.

Frist for endelig invitasjon til Bjørn V: 16. februar.

Bjørn V sender ut invitasjonen sammen med innkalling til årsmøtet.

4. Eventuelt
Anders refererte brevet han har sendt til fylkesmannen ang. oppløsning av HMS-stiftelsen. brevet ble sendt 31.01.2004.

Knut Birger delte ut referat fra styremøte i NBLF.

Bjørn V refererte mail fra Per Ole Sivertsen via Knut Birger om muligheten for egen hjemmeside for OBL. Dette tas opp igjen i orienteringsmøtet på Starum den 11. mars.

Knut Birger ba alle om å tenke litt på markering av OBL´s 25-års jubileum til høsten og om  å komme med innspill og forslag til markering.

Eilert orienterte om lagets ”plikt” til å kjøpe forbundets jubileumsbok til alle medlemmene (vedtatt på generalforsamling i 2003). Denne kommer til å koste kr. 100,- pr. stk, laget har pr. dato 80 medlemmer, noe som gir laget en kostnad på kr. 8000,-.

Etter møtet spanderte MGB lunch på styret og Knut Rønningen ga en omvisning på brannstasjonen.

Bjørn Vegar Kjelsrud
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann