Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Agder
Sted: Mandal
Dato: 31.10.2003
 

Styremøte Agder brannbefalslag Mandal brannstasjon 31.10.03

Til stede: Eirik Evensen, Jan Røilid, Andreas Sjursø, Torbjørn Høyland, Knut B. Bentsen og Jan Olav Morka

Forfall: Rune Røilid og Olav Egenes

Sak 1. Godkjenning av referat fra møte 09.05.03
Godkjent uten kommentarer.

Sak 2. Seminar
Tema: Brannsikring av kulturverdier
På nyåret sammen med årsmøte på Revsnes 6. februar. Ny dato er 13.02.03 etter mail fra Knut.
Vi tar sikte på seminar ca 6 timer pluss årsmøte ca 1 time, samt sosialt samvær med middag og eventuelt overnatting for de som måtte ønske det.
Invitere eiere, kultur, plan og bygg, arkitekter, samt konsulenter. Torbjørn tar kontakt vestover, Knut tar Kristiansand, Eirik tar østover og Jan Olav tar Setesdal og Åmli
Fokuser på både forebyggende og beredskap
Forelesere: John Inge Aasen, Torbjørn tar kontakt. Asbjørn Ribe Jan Olav tar kontakt.
Orientering om norsk kulturminnefond av styremedlem eller daglig leder. Knut tar kontakt her samt med riksantikvaren.
DSB Jan tar kontakt
Eirik tar kontakt med ICG
Forslag til sponsorer, frist 14. november
Påmelding innen 15. januar, vi tar styremøte 16.01.04
Knut forfatter brev til sponsorene

Sak 3. Økonomi:
Knut tok en liten orientering, og økonomien ser grei ut.

Sak 4. Distribusjon av håndbok NBLF
Deles ut på seminar samt at den ligger på nettet

Sak 5. Eventuelt
Knut orienterte om:
Jubileum NBLF Oslo og Akershus brannbefalslag
Operasjon boligbrann i desember
Fagplaner Norges brannskole
Historiehådboka
Florø får generalforsamling i 2005
Avtale Gjesidige Nor. Avventer svar fra de etter avtale om at de skulle ta kontakt med oss.

Neste styremøte 5. desember Kristiansand kl. 10.00

Jan Olav Morka, sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann