Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Hedmark
Sted: Elverum
Dato: 11.09.2003
 

Styret med varamedlemmer samt Kjell Knutsen fra kurskomiteen var innkalt.

Til stede: Nils-Erik Haagenrud, Magne Kristiansen, Ragnar Sund, Kjell Knutsen og Arne Nersveen.

Forfall: Kolbjørn Andersen og Per Harry Stensli.

Ikke møtt: Trond Sjølie og Dag Freddy Troller.

Saker
Sak 1: Aktivitetsplan.
Etter innspill på aktiviteter og diskusjon om dette, kom vi fram til en foreløpig aktivitetsplan.
Vedtak: Knutsen tar kontakt med Gjensidige v/Hirkjølen om emner Gjensidige kan tenke seg at Brannbefalslaget skal holde kurs på.
 
Kurskomiteen ser nærmere på muligheten for en fagtur med f. eks. helse/fysikk for røyk- og kjemikaliedykking.
 
Kurskomiteen tar opp muligheten for om Wagenius kan avholde kurs i hurtigfrigjøring og varmehold av pasienter.

Sak 2: Avtale med Gjensidige.
Med samarbeidsavtalen mellom Gjensidige NOR Forsikring og Møre og Romsdal Brannbefalslag som mal, ble det utarbeidet et forslag til avtale mellom Gjensidige NOR Forsikring og Hedmark Brannbefalslag.
Vedtak: Haagenrud tar kontakt med Gjensidige v/Hirkjølen og presenterer forslaget.

Sak 3: Solskinnshistorier.
Uten at vi fant det nødvendig med noe vedtak, ble det oppfordret til presentere solskinnshistorier, hvis vi kom over noen som kunne oppfattes som det.

Sak 4: Ny håndbok.
Listen over de som hadde fått den nye håndboken ble gjennomgått. Mellom 30-40 hadde ikke fått. Til disse ble det klargjort til utsendelse og sendt samme dag.

Sak 5: Eventuelt.
Listen over manglende kontingentinnbetaling ble gjennomgått. 
Vedtak: Sekretæren sender purring på kontingentinnbetaling umiddelbart, med betalingsfrist 01.10.03.


Arne Nersveen
Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann