Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Athen
Dato: 11.11.2017
 

Møtereferat FEU møte i Athen 9-11 november

 

Deltagere fra NBLF: Nils-Erik Haagenrud og Geir Thorsen

 

Dag 1

Vertskapet ved Iannos Stamoulis ønsket velkommen til Athen. Athen har hatt 2 tidligere møter i 2001 og i 2008.

 

Møtet ble offisielt åpnet av møteleder/president Chris Addiers. Etter åpningen var det en runde rundt bordet med presentasjon av deltagerne.

Totalt 18 land var representert på møtet. Vertskapet stilte med 6 personer, 36 personer stilte som offisielle delegater og 16 personer stilte som partnere.

 

Formelle saker og rapporter fra president og rapporter fra president og sekretær Finnan Joyce ble gjennomgått.

 

Pedro Rios fra Portugal orienterte om situasjonen i sitt hjemland der en større omorganisering har vært gjennomført. FEU må gjøres mer kjent i det

Portugisiske systemet. Presidenten i FEU vil følge opp saken i de nærmeste mnd.

 

Web- ansvarlig Gasper Bizjak fra Tsjekkia er gått ut av branntjenesten, men stiller seg til fortsatt disposisjon til en ny web-ansvarlig er på plass.

 

Gjennomgang av diverse rapporter fra Tsjekkia, England og Croatia.

 

Celina Barret – brannsjef i Kildare Fire Service (Irland) hadde et godt innlegg om problemer dem har i Irland med rekrutering i deltidsstillinger.

Etter hennes presentasjon ble det gjennomført en workshop på temaet. De aller fleste landene i Europa har de samme utfordringene som Irland og det ble valgt en FEU arbeidsgruppe på fire personer som skal jobbe videre med utfordringene. En egen rapport om temaet skal legges frem på neste møte.

 

Etter lunsj første dag hadde vi presentasjon av forskjellige firmaer, organisasjoner og annet brannrelatert.

 • Dräger
 • EENA
 • VOST Europe
 • Guidelines for social media (Emergent)

Dag 2

Ulf Lago (Sverige) presenterte resultatet av Outcome of the Copenhagen task force i forhold til FEU Vision 2030. Etter Ulf sitt innlegg ble det gjennomført en Workshop på hvordan vi skal/bør gå videre. FEU har behov for å få til en endring av kurs, men det er tydelig at enkelte land sør i Europa ikke ønsker dette.

Copenhagen task force er tydelig i sin konklusjon på at FEU må få mer fokus på et strategisk - / ledelsesnivå, istedenfor et operativt nivå. Sekretær Finnan Joyce vil sammenfatte gruppearbeidet og Copenhagen task force får i oppdrag å jobbe videre med saken frem mot neste møte.

 

Valg av president. Kun en kandidat til valget og Chris Addiers ble gjenvalgt for 3 nye år. I sin tale etter valget var han tydelig på at han støttet forslaget om at FEU nå må endre kurs/fokus i henhold til det som kom frem i innlegget til Ulf Lago.

 

Etter lunsj ble diverse rapporter og nyheter fra forskjellige land lagt frem;

 • UK: NFCC-CFOA
 • NL: Council of regional commanders - BWNL
 • BE: Network Fire – BVV

På ettermiddagen hadde vi en sesjon der det var invitert inn greske politikere og lokale representanter fra blålysfamilien. Denne sesjonen gikk delvis på gresk og delvis på

engelsk med tolketjeneste. 2 greske innlegg ble presentert. I tillegg var planen at følgende hovedsteder/byer skulle gi sin presentasjon gjennom FEU delegater:

 • København ved Jakob Veldsted
 • Ljubljana ved Tomaz Kucic
 • Hamburg ved Sebastian Vries
 • Luxemburg ved Erny Kirsch
 • Praha ved Vladi Vlcek

På grunn av at flere greske politikere brukte for lang taletid måtte både innlegget om Luxenburg og Praha utgå.

 

Dag 3

Informasjon ble gitt om forskjellige prosjekter, blant annet:

 • Fire-IN
 • TOXI-triage
 • EmerGent: follow-up Dortmund review
 • EC - Fire Information Exchange Platform
 • EoE FRS and terror acts: report
 • EC - Fire Information Exchange Platform
 • Community of Users

 

Diverse informasjon

 • Store budsjettkutt i Europa som også får konsekvenser for brannvesenet
 • Regnskap og budsjetter FEU.   

Neste års møter er i Roma i mai og i Estland i november.

 

Et hektisk FEU møte med lange dager og mye informasjon.

 

Mye interessant. President Chris Addiers gjennomførte møtet med stødig hånd.

 

For mer info om FEU se http://www.f-e-u.org/

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann