Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sandnes
Dato: 10.10.2003
 

Møtestart: 09.30- møtet avsluttet 13.30

Følgende møtte: Anne Hjort, Inge Grødem, Svein Myklebust og Øyvind Nermoen 

Forfall: Tore Michelsen, Oddvar Krakk og Rolf B Sandslett.

Saker som ble behandlet:

Sak 1:
Gjennomgang av referat etter forrige styremøte, ingen merknader til dette.

Sak 2:
Gjennomgang av referat etter forrige medlemsmøte, en justering av innholdet.

Sak 3:
Øvelsesvogn er nå mottatt, men det gjenstår offisiell overrekkelse, samt å få den merket med brannbefalslaget og Gjensidige`s logoer. Vognen var ”lekker”.
Det er laget en foreløpig avtale, i den endelige avtalen må det gå tydelig frem vilkår for disponering av vogna.
Vognen leies ut, med RBL som mottaker av disse pengene.
Mer info om vogna blir i nær framtid lagt ut på nettet.
Det er i følge Svein ikke bruk for et vognstyre, slik som tidligere. Det er nok at en mann står for organiseringen av øvelsesvogna. Styret sa seg enig i dette, og Svein Myklebust har tatt på seg vervet
som vognstyrer.
Svein lager en sak til årsmøtet ang dette, og skriver brev med tilbud til de aktuelle brukerne (brannvesen), dette legges også ut på nettet.
Skartland møtte opp på slutten av møtet, for å vise fram tilhengeren, samt diskutere momenter i forhold til sikkerhetsdagen og boligkampanjen.

Sak 4:
Boligkampanjen.
Dette er et sentralt tiltak, i regi DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige og NBLF.
Vår plikt er å få flest mulig kommuner med på dette. Aktiv bruk av media er et viktig virkemiddel her.
Aktiv markedsføring vil også bli gjennomført  fra sentralt hold.

Ansvarsfordeling på markedsføring av boligkampanjen, blir som følger.

Anne Hjort:  Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Stavanger, Forsand, Strand, Finnøy og Hjelmeland.

Inge Grødem:  Sandnes, Gjesdal, Klepp og Time.

Svein Myklebust: Hå, Bjerkreim, Lund, Sokndal og Eigersund.

Oddvar Krakk, Tore Michelsen og Rolf B Sandslett, tar seg av de aktuelle kommunene i Nordfylket.

Sak 5:
Intensjonsavtalen med Gjensidige.
Denne forplikter at vi stiller med foredragsholdere ved Gjensidiges ”sikkerhetsdag”i forhold til boligsameier.

Sak 6:
Inge informerte om at innsatslederkurset i år blir lagt til Viste, prisen pr deltaker blir kr 2500.
Søknadsfristen til dette kurset er satt til den 30.10.03.

Sak 7:
Neste medlemsmøte
Hurtigfrigjøring er et relativt nytt og aktuelt tema. Anne prøver å organisere dette i samarbeid med Rolf, slik at vi  på medlemsmøtet  i November vil kunne få en demo av dette. På dette møtet er det også aktuelt å få med en representant fra Egenes brannteknikk.

Sak 8:
Eventuelt.

Når styremedlemmer mottar mail fra andre i styret, er det ønskelig at mottaker kvitterer for at denne er mottatt og lest.

Alle styre- og medlemsmøter legges ut på nettet som før.

Det ble minnet om at Skartland fra Gjensidige må få tilbud om å delta på våre medlemsmøter.

Anne var på møte med Gjensidige i Stavanger næringslivsforening, med tema ”Stavanger brenner”. Du kan lese mer om dette møtet på nettet.

Ut fra responsen hos våre medlemmer, blir det ikke aktuelt å arrangere julebord i år.

Øyvind skriver et lite referat fra turen til Skottland, og legger ved noen bilder fra denne.

Minner igjen om at ”solskinnshistorier rapporteres, det viser seg at Guttorm Libe i praksis får med seg alle disse historier, og drar nytte av dem.

Anne fortalte fra sin tur til Gran Kanaria, med arbeidsgruppen ”Safe hotell”, som ble arrangert i regi FEU som er en sammenslåing av Europeiske brannbefalslag forbund.

Anne melder forfall til julestyremøtet, og derfor flyttes dette møtet fra Stavanger til Sandnes. Julestyremøtet blir på Kronen Gård i Sandnes.

Øyvind Nermoen
Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann