Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 11.09.2003
 

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 11.09.03-kl. 16.30

Tilstede: Per Ole Sivertsen, Jens Birger Kristensen, Turid Kvaal, Johnny Rognmo og Odd Hellefossmo.

Gjensidige Nor avtalen
Per Ole Sivertsen orienterte om Gjensidige Nor avtalen og de muligheter avtalen gir laget.

Avtalen godkjennes av styret til underskrift på årsmøtet.

Kurs / seminarer
Polar Brannbefalslag er godkjent som arrangør av kurs i Varme arbeider - Håndslokker (rød) og fyrverkeri (salg).

Medlemsmøte / årsmøte
Per Ole Sivertsen leder medlemsmøtet og foreslåes som ordstyrer under årsmøtet.

Johnny Rognmo foreslåes som sekretær på begge møtene.

Til å skrive under protokollen foreslåes Tor Inge Henriksen og Fredrik Longva.

Som ny valgkomité foreslåes Odd Hellefossmo – Roy Jørgensen og Edgar Jensen.

Vedtektene følges under årsmøtet.

Det er ikke kommet inn forslag eller bevilgningssøknader til styret.

Styret foreslår at medlemskontigenten er uendret.

Eventuelt
Ingen saker under dette punktet.

Tromsø 14.09.03

Johnny Rognmo
Sekretær

REFERAT MEDLEMSMØTE TORSDAG 11.09.03- kl. 17.00

Tilstede: 13 stykker. 12 stk ved møtet begynnelse, en ankom litt senere. Gjester fra Gjensidige Nor, Elin Jørgensen og Paul Berg.

Gjensidige Nor avtalen
Per Ole Sivertsen orienterte begge samarbeidsavtalene, både den sentrale med NBFL som blei undertegnet i 2002 og den lokale med Polar som undertegnes senere under møtet.

Den lokale avtalen er ganske lik den sentrale med enkelte tilpasninger.

Avtalene finnes på hjemmesiden til NBLF.

Gjensidige Nor ved Paul Berg orienterte om selskapet og dets tilbud, kundesentre, hjemmesider, opplæring av ansatte, produktutvikling, brukerundersøkelse og service til og for kunden.

Selskapets organisasjonsform er endret.

Det blei stilt spørsmål fra salen om hva som blei gjort fra selskapets side mot landbruket og samarbeid mot andre organisasjoner samt kampanjer.

Paul Berg orienterte om el.avtalen mot landbruket og samarbeidet mot andre organisasjoner samt ”el.sjekken”.

Elin Jørgensen orienterte om avtalen mot forskjellige organisasjoner

(NITO – YS m. flere) hvor man kunne oppnå full rabatt fra første forsikring.

”El.sjekken” og rabatten på denne varer i 5 år og må da fornyes.

Per Ole Sivertsen orienterte om at det bør settes ned en arbeidsgruppe som har ansvaret for kontakt mot Gjensidige Nor.

Det nye styret får i oppgave å finne 2 personer fortrinnsvis fra Tromsø til dette.

Det blei også orientert om Gjensidige Nor hengeren som kan brukes i undervisning.

Denne er i dårlig stand. Jens Hellesvik sa seg villig til å ta ansvar for å sette denne i stand. Gjensidige Nor betaler utgiftene.

Avtalen blei undertegnet av Per Ole Sivertsen og Paul Berg.

Kurs / seminarer
Per Ole Sivertsen orienterte om hvilke muligheter vi har og oppfordret medlemmene til å komme med innspill.

Bruk e-post [email protected]

Ingen saker under eventuelt.

Tromsø 14.09.03 

Johnny Rognmo
Sekretær

REFERAT ÅRSMØTE TORSDAG 11.09.03- kl. 18.45

Tilstede: 13 stykker.

Vedtektene styrer dagsorden.

Som dirigent velges Per Ole Sivertsen.

Som sekretær velges Johnny Rognmo.

Til å skrive under protokollen velges Fredrik Longva og Øystein Solstad.

Årsmeldingen referert (beretning delt ut)
Ingen kommentarer til beretningen. Enstemmig godkjent

Regnskap. 
Dette blei referert av Turid Kvaal.
Revisor hadde ingen merknader. Etter spørsmål fra salen orienterte leder om støttemedlemskap.

Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent

Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag eller bevilgningssøknader.

Medlemskontigent.
Styret innstiller på at denne ikke endres.

Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent

Valg.
Tor Inge Henriksen orienterte om valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:
Leder Per Ole Sivertsen - På valg - Tar gjenvalg
Nestleder Jens Birger Kristensen - Ikke på valg
Kasserer Turid Kvaal - Ikke på valg
Sekretær Ole Martin Paulsen - På valg - Johnny Rognmo
Styremedlem Johnny Rognmo - Ikke på valg - Leif Sommer

Vara medlemmer (samtlige på valg)
Jens Hellesvik - Tor Inge Henriksen
Odd Hellefossmo - Tar Gjenvalg
Leif Sommer - Kaj Christiansen

Revisor
Nils Ove Sollid - Tar gjenvalg

Valgkomite
Styrets forslag : Odd Hellefossmo – Roy Jørgensen – Edgar Jensen
Ingen kommentarer til valgkomiteens eller styrets innstilling.
Enstemmig godkjent

Tromsø 14.09.03

Johnny Rognmo
Sekretær

Protokoll godkjent
Fredrik Longva og Øystein Solstad

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann