Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 28.01.2014
 

Referat styremøte

Tid: Tirsdag 28.januar kl. 10:00
Sted: Rennesøy brannstasjon
Disse møtte:  Leiv Sigmund Trevland, Ivar Mæland, Øystein Fonnes, Lise Peterson, Ole-Martin Nordstrand og Per Ivar Aniksdal
Fravær:  Alf Egil Krohn

Saksliste

Sak 1.01.14 Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte
Godkjent uten merknader.

Sak 2.01.14 Aktivitetsplan 2014
Aktivitetsplanen ble diskutert, og vi legger ved forslag til 4 tema for seminar i 2014. Sluttføring av aktivitetsplanen blir en oppgave for nytt styre.
- Seminar 1: Brannvesenet i endring/nødnett 4.mars
- Seminar 2: Skogbrann
- Seminar 3: Forebyggende forskriften
- Seminar 4: 2 dagers seminar med Magnus Mattson og Linus Ericson.

Sak 3.01.14 Nye medlemmer
Følgende personer har søkt medlemskap:
- Tove Elin Aksdal - Branningeniør Karmøy brann- og redning
- Gunvor Hoff - Brannvesenet Sør-Rogaland
- Alf Bjarne Laland – Utrykningsleder Brannvesenet Sør-Rogaland
- Morten Svandal – Brannsjef Etne og Vindafjord brannvesen
- Odd Magne Pedersen – Vaktleder 110-sentral Brannvesenet Sør-Rogaland
Godkjennes som medlemmer.

Sak 4.01.14 Øvingshenger
Sak utsettes til neste møte

Sak 5.01.14 6. klasse undervisning – innmelding til NBLF
Styret mener at bakgrunnen for øvingshengeren og avtalen med Gjensidige, tilsier at det er bruken av laget sin øvingshenger som RBL skal melde inn til NBLF.

Sak 6.01.14 Årsmøte og seminar 2014
Innkalling, årsmelding, regnskap og budsjett, samt invitasjon til seminar, må sendes ut senest 11.2. Frist for «innkomne saker» settes til 18.2.
Det blir seminar i forkant av årsmøtet, med tema «brannvesenet i endring»
Presentasjon av «brannstudien» v/brann- og redningssjef Henry Ove Berg, og status for prosjekt nødnett v/Andrè Jacobsen og Marita Eik. 

Eventuelt
Ivar tok opp en henvendelse han hadde mottatt fra noen av lagets pensjonister:
I forbindelse med «vaskingen» av medlemslisten, var det flere som ikke fikk informasjon fra oss om aktiviteter som seminar, kurs, møter etc.
Det var vel kanskje litt naturlig, siden medlemslisten ikke var helt oppdatert. Nå er medlemslisten nesten helt ferdig vasket og oppdateres etter hvert.
Da får medlemmene den samme informasjonen i fra oss. Pensjonistene må selv ta ansvar for sine møter og eventuelt komme med forslag til styret om eventuelle tiltak.
Slik det fungerer i dag er det møte en gang i måneden i Haugesund. I Stavanger har de også jevnlige møter. Slik at de opprettholder en del aktivitet selv som er helt flott!   


Leiv S. Trevland       Per Ivar Aniksdal
Leder                      Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann