Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Polar
Sted: Tromsø
Dato: 13.06.2013
 

Polar Brannbefalslag

Årsmøte

Torsdag 13.juni 2013

 

1.       Valg av dirigent: Per Ole Sivertsen

2.       Valg av referent: Dan Tore Lyseggen

3.       Valg av protokollunderskriver: Tor Kjelsberg og Arnstein Smevik

4.       Årsmelding 2012: Ingen bemerkninger

5.       Regnskap 2012: Godkjent uten bemerkninger

6.       Innkommende forslag:               

·         Styret ønsker å innstille Per Ole Sivertsen som æresmedlem i Polar Brannbefalslag for sin innsats. Det gis samtidig en påskjønnelse hvor styret overrekker et gavekort. Medlemsmøtet ga sin oppslutning om dette.

·         Anskaffelse av slokkehenger: Det settes ned en arbeidsgruppe for å se nærmere på og vurdere om det skal anskaffes en slokkehenger. Arbeidsgruppa skal også se på hvordan utlån, vedlikehold, fordeling av kostnader, eierforhold osv skal organiseres. Forutsetningen for å gå til innkjøp av henger er tilskudd fra Gjensidige. Arbeidsgruppa vil bestå av Lenvik og Tromsø.

7.      Medlemskontigent: Det ble foreslått å øke medlemskontingenten 25 kroner. Ved avstemming ble det gitt 4 stemmer mot økning og 7 stemmer for økning. Ny medlemskontigent økes til 350,- fra 2014.

8.       Nytt styre:
      Leder: Øystein Solstad
            N.leder: Eirik Jensen
            Kasserer: Jarle Andersen

            Sekretær: Ståle Madsen

            * Varamedlem: Eirik Benjaminsen

            * Varamedlem: Tor Kjelsberg

            * Revisor: Marit Elisabeth Wisløff

            * Valg komité: Per Ole Sivertsen, Ove Frantzen, Edgar Jensen

* Da det ikke var kommet inn forslag på disse plassene valgte årsmøtet å foreslå enkelte personer i disse funksjonene. Dersom disse personene ikke ønsker å stille får styret fullmakt til å innsette andre personer i disse rollene.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann