Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Nottingham
Dato: 18.05.2013
 

Oppsummering fra FEU-møte og konferanse i Nottingham

 

Fra NBLF:

Per Ole Sivertsen og Eyvind Aakerman

 

Dag 1 – 15. mai 2013

 

Denne dagen gikk med til å bli kjent med- og knytte forbindelser med delegatene til FEU møtet. Bli kjent arrangementet ble gjennomført i Nottingham rådhus og var særdeles vellykket. Til og med selveste Sheriffen i Nottingham kom for å ønske delegatene velkommen.

 

Dag 2 – 16. mai 2013

 

Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av ordstyrer Frank Swann fra Nottinghamshire Fire & Rescue Service som var teknisk arrangør for vårens FEU (Federation of the European Union Fire Officer Associations) møte. Ordet ble overlatt til FEU leder Dieter Nuessler som ønsket alle delegatene velkommen til møtet og rettet en spesiell takk til Nottinghamshire FRS for arrangementet. Ordstyrer Frank Swann og møteleder Dieter Nuessler geleidet delegatene gjennom møteagendaen med stødig hånd og holdt møtet på et saklig plan.

 

Presentasjon av deltagerne

Umiddelbart etter åpningen var det en presentasjon av hver og en møtedelegat. Av totalt 21 deltagende land var det kun Østerrike som ikke møtte.

  

Formelle saker og rapporter fra president, sekretær og webansvarlig

Leder og sekretær gikk gjennom sine rapporter som på forhånd var publisert på websiden til FEU for møtedelegatene. Det var ingen større merknader til disse rapportene. Det ble imidlertid stilt spørsmål ved innsamling og produksjon av statesikk fra FEU. Det er her bruket en mal som ca 12 deltagende land har respondert på. Det har vist seg at formatet på de data som er innsendt fra enkelte land ikke er fullt ut kompatible med den frem tatte malen.

FEU lederen ville følge opp dette med Peter Wagner som utarbeidet malen.

 

Det var ingen merknader til sekretærens rapport. Dog påpekte sekretæren viktigheten av å ha en oppdatert kontaktliste på FEU websiden. Videre ble det sendt en påminnelse til Kypros i forhold til å betale en faktura fra 2012

 

Presidenten, sekretæren og webansvarlig gjennomgikk sine rapporter. Ingen store merknader til disse.

 

Under webmasters rapport ble det fremlagt henvisinger til mindre oppdateringer på ny FEU webside og rollen til «sub webmasters» samt eventuell bruk av sosiale medier som Facebook og lignende. Det ble her en relativt stor diskusjon i forhold til bruk av websiden og hvem som skal ha tilgang til hva samt hvem som skal kunne legge ut informasjon etc. Etter en debatt som for noen virke til å være totalt meningsløs så landet man imidlertid enkelte område som man ble enige i. Blant annet at FEU etablerer egen Facebook-gruppe.

 

Registering av FEU

FEU er fra og med oktober 2012 registrert i Luxemburg under «the Ministry of Justice» som en ikke-profiterende organisasjon. Det ble her påpekt at eventuelle medlemsorganisasjoner som pr tiden ikke har blitt registrert måtte videresende sine opplysninger til Erny Kirsc slik at registeringsprosessen kunne sluttføres.

 

Valg av sekretær

Det var kun en person som var nominert som sekretær i FEU. Dette var ingen ringere enn sittende sekretær Finian Joyce som ble omforent foreslått til dette vervet fra Ireland og UK. Han ble av møtet enstemmig valgt og skal holde i «FEU pennen» i 3 nye år.

 

Samarbeid med ander organisasjoner

Det ble satt fokus på samarbeid med CTIF (International association of fire and rescue service) hvor leder Tore Eriksen fra Sverige ga en presentasjon av hva CTID står for og hva de arbeider med.

 

Frank Swann opplyste møtet om at IAFC (International Association of Fire Chifes USA) planlegge å gjennomføre et toppmøte i UK. Dette er ennå ikke klart og eventuell nærmere informasjon vil bli gitt.

 

EENA (European Emergency Number Association) presenterte seg med hva de arbeidet med.

 

Fremtidens trådløse data muligheter

Jeppe Jepsen fra Motorola Solutions ga forsamlingen et glimrende foredrag om fremtidens muligheter for trådløs dataoverføring samt tanker rundt PPDR (Public Protection and Disaster Relief project). De interesserte kan lese mer på www.cept.org/ecc/topics/public-protection-and-disaster-relief-(ppdr)

 

FEU - prosjekter – forslag til deltagelse

Fra siste FEU møte i Amsterdam høsten 2012 var det besluttet at FEU skulle være deltagende i EU prosjektet EMERGENT (emergency management in social media generation)

Dette er åpenbart et prosjekt som er «innertier» for FEU og det er fra prosjektledelsen et sterkt ønske at FEU er deltagende. Det var her en kjempedebatt om hvorvidt FEU skal engasjere seg i slike kommersielle prosjekter og om FEU som en ikke profiterende organisasjon kan delta. Dersom FEU skal delta må organisasjonen være registeret som SME (small and medium-sized enterprises) hvilket er et begrep som benyttes i EU om næringspolitikken. Dette betyr at FEU må registreres som et forretningsforetak og utøve rollen som arbeidsgiver. Her er det store uoverensstemmelser og forskjellige oppfattinger mellom medlemslandene. Det arbeids her videre fra styret for å se på hvilke muligheter som finnes for deltagelse.

 

Videre ble det informert om forskjellige prosjektene som FEU har- og er deltagende i.

 

Vision 2020 – European fire strategy

Dette programmet er inndelt I 5 hovedtemaer som omfatter forbedring av:

1.      Eu citizen safety

2.      Fire fighter safety

3.      Influence on policy formulation

4.      Sharing of good practice

5.      Crisis management / stronger EU disaster response

 

En mer detaljert beskrivelse om de forskjellige prosjektene kan leses på:

http://f-e-u.org/upload/download/2020/2020.html

 

Norge er med i de gruppene som arbeider med brannmannens sikkerhet og Beste Praksis.

 

Hva angår brannmannens sikkerhet så planlegges det her å systematisere historiske data på en periode på 10 år for EU landende på skader som er påført brannmenn. Åpenbart er Norge best i klassen for å ivaretagelse av ansattes sikkerhet. Selve prosjektet er i hovedsak innrettet på den operative brannmannen og i innsats. Det blir i første omgang ikke tatt høyde for langtidspåvirkninger av stress, røyk, kjemikalier og lignende. Disse forholdende ble imidlertid spilt inn i prosjektet fra Norge.

 

European Working Time Directive

Det ble av Chief Fire Officer & Chief Executive at East Sussex Fire and Rescue Service Des Prichard gitt en realtiv god redgjørelse i forhold til EWTD og problemstillingene som de har i England i forhold til dette.

 

Dag 3 – 17. mai 2013

 

Konferansedag.

 

Konferansen hadde som hovedtema «Firefighters Safety». Her var det mange aktuelle temaer som det ble datt fokus på. Det var mange gode foredrag, og generelt sett fra ett EU perspektiv så har vi i Europa i mer eller mindre grad de samme utfordringer brann- og redningstjenesten. Det blir for omfattende å gå inn på samtlige foredrag i dette sammendraget. Et av foredragene som det imidlertid kan læres en god del av brannen i Shirley Towers 2010 hvor 2 brannmenn omkom. Rapporten kan lastes ned fra: http://www.hantsfire.gov.uk/shirleytowers.pdf

Ytterligere med informasjon kan leses på: http://www.hantsfire.gov.uk/shirleytowers.pdf

 

Dag 4 – 18. mai 2013

 

FEU møtet fortsatte denne dagen på Highfields Fire Station hvor det ble fremlagt Nasjonale rapporter og enkelte Internasjonale rapporter omhandlende forskjellige hendelser.

Videre ble det en videre og lang fortsatt debatt rundt SME og FEU deltagelse i EU-prosjektet EMERGENT, uten at det ble «landet» noen endelig konklusjon. Det ble overlatt til styret å arbeide videre med disse forholdene.

 

Neste FEU møte blir avholdt i Antwerpen Belgia 16. – 20. oktober 2013.

 

Eyvind Aakerman

Referent

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann