Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Haugesund
Dato: 23.05.2013
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid:                 23. mai 2013.

Sted:               Haugesund

 

Oppmøte:      

Nils-Erik Haagenrud

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Ståle Fjellberg

Janne Hovdenak

Stein Gjøsund

Dag Botnen

Trond Sivertsen

Tor Inge Henriksen

 

Forfall:          

Per Ole Sivertsen

Eyvind Aakerman

Trygve Lennavik

 

 

NEH ønsket velkommen til styremøte og takket Rogaland Brannbefalslag med den jobben som var gjort så langt. Rogaland er sikker på at de har kontroll på arrangementet. Vært noen endringer på deltagere de siste dagene, men slik er det alltid. Det er bra med deltagere på arrangementet. 13 utstillere deltar.

 

Sak 17/13       Referat fra styremøte 08.04.13

 • Ingen merknader.

Sak 18/13       Oppfølgingssaker

 • Ingen spesielle oppfølgingssaker. Tar noe under orienteringssaker.

Sak 19/13       Generalforsamling / status / hvem gjør hva.

 • Registrering foretas av Janne / Dag / Knut Birger. Knut Birger ordner stemmelapper. Jack Hatlen foreslås som møtedirigent. Dag foretar opprop av delegater. Knut B fører protokoll. Redaksjon og pressekomite blir Per Ole og Eyvind og protokollunderskrivere foreslås Arnstein Kvelstad og Bjørn H Sortland sammen med leder NEH.

Sak 20/13       Økonomi

 • Mindre inn på kontingent i forhold til budsjett «ca. 20 000» Skyldes i hovedsak vasking av medlemslister og avvikling av Hålogaland. Tungvint å fakturere staten. Ligger godt an på annonsering. Oppfordrer flere til å benytte seg av dette. Liten endring siden sist på KBT og RUU. Alle som har fått faktura har betalt inn igjen på «eldre-prosjektet» med unntak av et lite beløp.   

Sak 21/13       Orienteringssaker

 • Brannstudien: Det er sanket inn informasjon fra andre land. Nils Erik var ikke med til Stockholm. Skal være 2 møter i juni. Stor jobb gjenstår.
 • Lesson-Learned: Det er startet opp et forprosjekt. Dag Botnen sitter i gruppen for NBLF.
 • Kretslag med liten aktivitet: Noen kretslag sliter med aktivitet og med å få med seg medlemmer i styre og stell. Viktig at NBLF viser seg frem og tar styremøter rundt om i kretslagene. Vi tar opp igjen tråden på neste styremøte.
 • Revisjon bef. 1 og bef. 2: Arbeidet er i full gang. Stein har første utkast og sender det ut til styret. Det blir 1 kurs for både heltid/deltid.  
 • Revisjon forebyggende kurs: Arbeidet er påbegynt
 • Brannskolens klagenemd: Stein sitter der. Fungerer på et vis, men ikke helt optimalt. Stein ønsker å fortsette i utvalget.
 • Informasjonsstrategi: Dag har sendt inn svar fra NBLF
 • Gruppe som skal se på rapportering: Anne Hjort sitter i gruppa fra NBLF.
 • Tunellgruppe: Ståle sitter i en gruppe på vegne av brannvesenet. Det gjelder tildeling av penger til utstyr. De som sitter der er fra vegdirektoratet / DSB / brannvesenet. Går på spesialutstyr til bruk i tunnelulykker.

 Sak 22/13       Eventuelt

·         NBLF har fått høringsbrev om NOU 2013 5. Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser. Skal se på Sivilforsvar / Heimevernet og Politireserven. NEH utarbeider et svar fra NBLF.

 

PS: Neste styremøte blir i slutten av august. Dato for møtet vil bli sendt ut før ferien

 

 

Med vennlig hilsen

Knut Birger Bakken

Sekretær NBLF 97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann