Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Sandmoen
Dato: 12.04.2013
 

MØTEREFERAT TRØNDELAG BRANNBEFALSLAG 2012.

 

MØTEFORUM:                    Styremøte

TID:                                        12.04.13

STED:                                    Sandmoen Brannstasjon

TIL STEDE:                          Oddvar, Håvard B, Leif Gunnar, Bjørn Ivar og Trond

FORFALL:                            Håvard S  

 

Sak. nr

Innhold

Frist

Ansvar

01.13

 

Formøte før samtale med Brannsjefen i TBRT.

-          Historikk om laget

-          MNBD opp mot TBRT`s 150 års jubileum

-          Medlemsverving og hva som skjer når flere kommuner blir med i TBRT IKS

 

 

02/13

Gjennomgang av referat fra siste styremøte.

 

OK

03/13

Reisestipend.

Styret ser litt mer på problematikken rundt dette, dersom det er et problem?

 

Er vår måte å sponse penger til bl.a Rote Hahn etter gjeldende regler?

Hva mener NBLF sentralt om dette?

Det undersøkes hos KS-bedrift ang dette.

 

 

Oddvar

 

 

 

 

 

Håvard B

MNBD 2013.

 

DSB er klar ved Hans Chr Madsen. Han får ta med seg noen flere fra DSB dersom det er behov for det.

Vi mangler bekreftelse og tidsskjema fra HCM

 

TBRT gir ut bok i fm 150 års jubileet. Vi undersøker muligheten for å gi ut boka til deltakerne på årets seminar. (Hva må vi betale pr bok?) Geir Ulriksen er kontakt i TBRT.

 

Det lages et standard skjema som brukes ved avtaler med forelesere. Pris-tema-reiseutgifter, evt andre forhold.

 

 

Tema på årets seminar:

Nødnett.

 Her ønskes foreleser med praktisk erfaring ved bruk.

Vi bør også se på dette med brukerbetaling, kurs/ opplæring og installasjon.

 

Tunellsikkerhet.

Det er ønskelig med en foredragsholder som har erfaring i fra en større aksjon.

Vi forespør aktuelle kandidater på Generalforsamlinga i Haugesund i slutten av mai.

Her deltar Håvard S og Trond S fra oss.

 

Invitere noen fra Brandmannsforbundet i Østersund hvor vi ønsker erfaringer om:


Svenske aksjoner

Rakel kontra Tetra

Erfaringer fra felles aksjoner med Norge

Utdanning- organisering

 

 

 

Håvard B

 

 

Leif Gunnar

 

 

 

 

 

Leif Gunnar

 

 

 

 

 

 

Håvard S

 

 

 

 

 

 

Trond

 

 

 

Bjørn Ivar

 

 

 

 

 

05/13

 

 

Møte med Brannsjefen i TBRT IKS.


Et positivt møte der vi redegjorde for TBBL sin plass i systemet og hva som er målsettingen for laget.

Vi ønsket flere medlemmer fra TBRT som nå favner ganske mange kommuner.


Brannsjefen hadde stor forståelse for dette og skulle forsøke å sette inn tiltak i eget korps med ønske om å rekruttere flere medlemmer til NBLF/TBBL

Brannsjefen TBRT stilte seg også disponibel til MNBD.

Her blir tema hva har skjedd og hva skjer videre i TBRT IKS etter hvert som flere og flere kommuner innlemmes.

 

 

 

Neste styremøte: 7 juni kl 11.00 Rampa Hommelvik.

 

Hommelvik 15.04.13

 

Trond Sivertsen

sekretær

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann