Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Os
Dato: 08.04.2013
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid: 08.april 2013.

Sted: Os

 

Oppmøte:        

Nils-Erik Haagenrud

Per Ole Sivertsen

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Ståle Fjellberg

Trygve Lennavik

Eyvind Aakerman

Stein Gjøsund

Dag Botnen

 

 

Forfall:

Ingen

 

 

Stein ønsket oss velkommen til Os og til besøk på den nye brannstasjonen. Vi startet møtet med en presentasjon av Os brannvesen og en omvisning på den nye flotte brannstasjonen. En tydelig stolt brannsjef viste oss rundt.

 

Nils Erik ønsket velkommen til styremøte og gratulerte Stein med ny brannstasjon.

 

Sak 09/13         Referat fra styremøte 29.01.13

·         Ingen merknader.

 
Sak 10/13         Oppfølgingssaker

·         Det er sendt ut faktura til de som har fått midler men som ikke har fulgt opp prosjektet med noen tiltak. Det har kommet inn penger fra flere brannvesen og noen gjenstår. Hva disse pengene skal brukes til blir et tema på kommende styremøter.

 
Sak 11/13         Uniformsreglement

·         Arbeidsgruppens forslag støttes av styret i NBLF. Det har kommet innspill fra Telemark Brannbefalslag som tas med når dette skal behandles under generalforsamlingen

 
Sak 12/13         Strategiplan for NBLF

·         Strategiplan blir tatt opp til behandling under generalforsamlingen. Har ikke kommet merknader på denne fra kretslagene.

 
Sak 13/13         Økonomi / budsjett
  • Dag gjennomgikk økonomien og gjorde rede for hva som står på de forskjellige postene. Regnskap for 2011 og 2012 er klart samt budsjett for 2014 og 2015.
  • Det er 3 kretslag som ikke har betalt kontingent: Oslo/Akershus, Rogaland, Vestfold

Sak 14/13         Medlem i Kostra-gruppen

·         Geir Maller ønsket avløsning og nytt medlem i gruppen fra NBLF er Trygve Lennavik.

 
Sak 15/13         Generalforsamling i Haugesund 24. – 26. mai / status 

·         Invitasjon til generalforsamlingen er ikke oppdatert i henhold til riktig navn på forelesere under fagprogrammet. Dette er viktig å få rettet så raskt som mulig.

·         Knut Birger har vært i kontakt med arrangøren som kan melde om relativt lite påmeldte så langt. Flere av kretslagene er ikke påmeldt.

·         Viktig at arrangøren maser på de kretslag som ikke har meldt seg. Det viser tidligere erfaring.

·         Innkallingen til selve generalforsamlingen skal sendes ut senest 1 mnd. i forkant.

·         Beretningen krympes en del og er stort sett ferdig.

·         Det har kommet forslag fra valgkomiteen på endringer i styret.

·         Styret møter i Haugesund torsdag 23 mai kl. 17 til styremøte.

·         PS: Generalforsamlingen i 2015 skal være den 8 – 9 mai i Kongsberg.

 
Sak 16/13         Eventuelt

·         KS møte i Sverige: Viktig at det er apparat som tar vare brannsjefene. Det viser seg at det vanskelig både å rekruttere brannsjefer og å holde dem i jobbene. Noen må ta tak i dette.

·         Skogbrannutvalget: Beredskapen blir som tidligere år, Lederstøtteordningen fortsetter og er i tidsrommet 15/4 – 15/8.

·         Eliteprosjekt. Det skal være et prosjekt i «Lesson Learned» i EU. Starter i Tyskland i uke 16. Er 4 deler og starter med skogbrann.

·         Ny kongelig res. om redningstjenesten. Er på høring i justis. Virker nesten som den er ferdig, men at det mulig å påvirke redningshåndboken.

·         Nasjonal informasjonsstrategi: Dag møtte en dag for tidlig, men fikk fram vårt budskap. Det er sendt inn skriftlig innspill fra NBLF.

·         Hjemmesiden: Hva skal egentlig inn på hjemmesiden som nyhet. Må være noe som viser forskjell på nyhet /presseklipp / leserinnlegg osv. Per Ole ser på en versjon 2 som kan vises på generalforsamlingen.

·         Brannstudien: Nils Erik informerte om arbeidet så langt. Vært i Finland og sett på hvordan de er organisert. Jobber med beredskap nå. Har vært brannsjefer fra forskjellige brannvesen i Norge inne og holdt innlegg. De skal til Danmark i neste uke. Danmark jobber også med organisering, men er i en vanskeligere situasjon for de skal spare penger i tillegg.

·         Lederkurs i Sverige: Kan dette være noe for oss i Norge også. Norge har representanter på kurset. Vi avventer tilbakemelding fra deltakerne.

·         110 saken: Prosessen med sammenslåing har stoppet opp.

·          Bef 1 og Bef 2: Møte i Oslo. De ønsker å belyse noen problemstillinger. 4 forskjellige endringer er foreslått hvor den ene er å slå sammen bef. 1 og bef. 2 som begge er rettet mot utrykningsledere.

·         Brukerråd nødnett: Har vært møte i DNK. Var et dårlig møte. Bare rot.

 

 

PS: Neste styremøte blir 23. mai kl. 17 i Haugesund.  

 

 

 

Med vennlig hilsen

Knut Birger Bakken

Sekretær NBLF 97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann