Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Hurtigruta
Dato: 05.03.2013
 

Trøndelag brannbefalslag årsmøte på Hurtigruta 5 mars 2013.

Leder Roger Johnsen ønsket velkommen

Det var 26 medlemmer til stede på årsmøtet.

 

Før årsmøtet:

Velkommen fra kapteinen.

Sikkerhetsoffiser 1.styrmann orienterte om brannsikkerheten om bord.
Maskinsjef bistod med utfyllende info om slokkeanlegg og seksjonering.
Etter brann ombord i Nordlys:
Skiftet til optiske røykvarslere
Helautomatisk varslingsanlegg
High fog 150 bar trykk på sprinkler
Båten har 9 brannmenn (3 brannstasjoner)

2 nivå:
Brann kontrolleres og slokkes av egne brannlag Varsle RITS og starte evakuering
ertsen
Omvisning på brua, brannstasjon og maskinrom. Flott gjennomgang for møtedeltakerene.


Årsmøte


1.         Valg av møteleder og sekretær

           Roger Johansen og Trond Sivertsen


Protokoll underskrivere:

Oddvar Olsen og Håvard Sæther


2.         Gjennomgang av årsberetning.

            Roger Johnsen gikk gjennom årsmeldinga punkt for punkt.

Det ble stilt en del spørsmål om medlemstall, der det største brannvesen har forholdsvis få medlemmer etter antall ansatte

 

Oddvar Olsen kom med innspill om årsmeldinga skulle følge kalenderåret

 

Dagens praksis fra årsmøte til årsmøte videreføres, men styret skulle se på spørsmålet før neste årsmøte.

Noen små justeringer i årsmeldinga  ble foretatt før den ble enstemmig godkjent

 

3.         Gjennomgang av regnskap

Håvard Bye gikk gjennom regnskapet.

 

Vi har penger på bok, og vi må ha 200` for å kunne forskuttere MNBD.

Det ble stilt spørsmål om bør vi sjekke om vi kan få bedre vilkår på renta? Styret undersøker dette.

Føring av regnskapet bør endres med å føre utestående fordringer fra året før (MNBD) Kontant beholdning synliggjøres i regnskapet

Revisjon: Overskudd 114083 er mindre enn i fjor.

Regnskapet er ryddig og oversiktlig ført, og revidert etter beste skjønn.

Kommentarer fra revisorer.

Regnskap godkjent med aklamasjon.

Valg:
Leder: Håvard Sæther 2 år                           

Nestleder: Oddvar Olsen
Kasserer: Håvard Bye

Styremedlemmer: Bjørn Ivar Sevatda 2 år og Leif Gunnar Smistad 2 år

                               
Revisorer: Ole Lein og Atle Engan


Valgkomite: Arnstein Kvelstad og Ole LeinOddvar Olsen                                              Håvard Sæther

 

 

 

Hvem kan være medlem i brannbefalslaget?

Rekruttering av medlemmer i fra TBRT?

Årsmøte ferdig kl 1445


Faglig del etter avsluttet årsmøte:

Utdanningsutvalget:

Lite tilbakemelding etter høringsrunden.

Det er ønskelig med fagbrev i bunnen

Det gås for en 2 årig teknisk fagskole i grunnutdanning (brannkonstabel)

Et grunnleggende år og deretter modulbasert eller et sammenhengende år

Deltidsutdanning skal være lik men kan ikke gå 2 år på skolen.

2017 vil være oppstart
Neste nivå vil være høyskolenivå

Høyskolenivå vil mest sannsynlig starte opp først

Det blir forskjell mellom heltid og deltids utdanning

NOU blir behandlet og vedtatt av Stortinget.

Hvilke tjenester skal 110 sentralem tilby i framtiden

En rendyrking av 110 sentralene

Premisser:
Hvordan ser den fremtidige nødalarmeringstjenesten ut?
Hvordan ser det framtidige brannvesenet ut?

De lovpålagte oppgavene

Mottak av nødanrop
Utalarmering
Opprette aksjonssamband
Loggføring

Andre tilleggs oppgaver?
110 Sør-Trøndelag:
Vakttelefon for Trondheim kommune utenfor arbeidstid 110 Namsos:
Stort sett de samme oppgaver.
Utløste mobile vanntåkeanlegg
Sikringsradio. Er det et nødanrop
Sikringsradioen er i  dialog med nødnett og det er positivt pga god dekningsgrad

Andre oppgaver for brannvesen

Statistikk
- Føre og rapportere staistikk for brannvesenet?
   Utfordringer med dette?

- Med stastikkansvar, hvilke andre oppgaver at sentralen tar på seg?

- Analyser

- Fange opp trender i regionen av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet?

Innbyggernes kontaktpunkt inn mot brannvesenet?

Politiets nasjonalt nummer 02800, nasjonalt legevakt nummer kommer, samme for brann?
Informasjon, utfordringer med dette?

Utrulling av nødnett i Midt- Norge

Det er laget et prosjekthefte hvor all erfaring er samlet en egen prosjektleder ansettes og sendes på kurs påå Stavern + at det følger med personer i fra BDO

Formidlingssentral:
De 2 andre nødetatene har en tradisjonell hierarkesisk organisering der "operasjonsentraler" er et styrende og koordinerende element også i fredstid Brann Brannsjefen Hva skjer når/ hvis brannvesenorganisasjonenene blir enda større?

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann