Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Oppland
Sted: Lillehammer
Dato: 11.06.2003
 

Sted: Brannstasjonen, Lillehammer
Tid: 11.06.2003 Kl 10.00 – 12.00

Til stede: Knut Birger Bakken, Eilert Hesthagen, Tore Øyhus, Bjørn Vegar Kjelsrud og Anders Brusveen

Forfall: Geir Atle Engen, Jørn Haugen, Harald Jahr Aaslund

Saker

1. Referat fra forrige styremøte
Referatet ble godkjent.

2. Lokal samarbeidsavtale med Gjensidige NOR
Inngåelse av avtalen ble utsatt til neste møt. Styret kommer med forslag til temaer for avtalen. Representanten fra Gjensidige NOR (Jan Erik Hirkjølen) og styremedlemmet fra forbundet (Nils Erik Haagenrud) kommer med mer informasjon.

3. Kurs/seminar i regi av OBL høsten 2003
Kurskomiteén har hatt et møte. Kursprogram og opplegg ble presentert for styret som gir sin tilslutning til innhold og opplegg.

Fastsatt sted er på Skeikampen høyfjellshotell.

Styret gir kurskomiteén mandat til å fastsette pris i forhold til kostnadene ved arrangementet slik at laget sitter igjen med et overskudd. Dette er blant annet avhengig av sponsorer som ikke er på plass enda.

Kurskomiteén gis også mandat til å fastsette endelig tidspunkt for arrangementet, antydningsvis i slutten av oktober – begynnelsen av november.

Styret er behjelpelig med utsendelse av invitasjon/markedsføring, primært til OBL´s medlemmer samt brannsjefene i Hedmark og Møre og Romsdal som videreformidler til sine ansatte (og andre).

4. Eventuelt
Anders jobber fortsatt med omgjøring av HMS-stiftelsen overfor fylkesmannen.

Styrets møtereferater legges heretter ut på forbundets hjemmesider på internett. Bjørn V. er ansvarlig for å ordne dette.

Styret takker Jan Erik Hirkjølen og Nils Erik Haagenrud for frammøtet og informasjonen.

Neste styremøte avholdes på brannstasjonen i Elverum. Hirkjølen og Haagenrud inviteres.

Møtet ble avsluttet kl 12.00.

Bjørn Vegar Kjelsrud
sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann