Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Karmøy
Dato: 16.01.2013
 

ÅRSMØTE 2013

I forkant av årsmøtet ble det av holdt seminar med tema gass og sprinkleranlegg, presenter av Teknologisk Institutt på Avaldsnes i Karmøy. I tillegg presenterte Alf Egil Krohn resultatet av sin studietur om skogbrann i Dubrovnik. Hovedtemaet for dette innlegget var skogbrann men vi fikk også høre litt om Dubrovnik og brannsikring av “gamlebyen”.

 

REFERAT ÅRSMØTE

 

Sted: Teknologisk Institutt, Avaldsnes i Karmøy

Tid: Onsdag 16. januar

Oppmøte: 18 stk.

 

Sak 1  Åpning og konstituering av årsmøtet

Leder i laget - Leiv Sigmund Trevland - ønsket velkommen til årsmøte.

Ingen kommentarer til innkallingen.

 

Sak 2  Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokollen

Følgende forslag ble vedtatt ved akklamasjon:

Leif Sigmund Trevland - ordstyrer

Ole-Martin Nordstrand - referent

Stian Medhaug og Odd Johannes Bådsvik - kontroll og underskrift av referat.

 

Sak 3  Årsmelding

Årsmelding ble gjennomgått av Ole-Martin Nordstrand.

Årsmelding ble godkjent med følgende kommentarer:

-          RBL var ikke representert på Landsrådmøte i regi av NBLF på Gardermoen 13.des 2012 som beskrevet. Dette skyldtes innstilte fly.

-          Det er mange flere brannvesen i vårt distrikt som gjennomfører 6. klasseundervisning enn det årsmeldingen og bruken av lagets øvingshenger tilsier. Dette skyldes at de største brannvesen har anskaffet eget utstyr.

Kommende styre ble av årsmøtet bedt om å diskutere hvordan innmelding av 6.klasseundervisning skal meldes inn til NBLF.

 

Sak 4  Regnskap 2011 og budsjett 2012

Regnskap 2012 og budsjett 2013 ble ikke lagt frem i detaljer grunnet mangel på kasserer.  Revisor opplyste kort om de store linjene i regnskapet. Budsjett for 2013 er ikke klart. 

Regnskap og budsjett ble godkjent med følgende kommentar - forutsetning:

Årsmøtet ba om at regnskap for 2012 og budsjett for 2013 sendes alle medlemmer når dette er klart, med muligheter for å komme med kommentarer og innspill innen 14 dager.

           

Sak 5  Fastsettelse av medlemskontingent for 2012

            Årsmøtet var enig om at kontingenten ikke skulle endres.

 

Sak 6  Innkomne saker

Det var ikke registrert innkomne saker til årsmøte.

 

Sak 7  Valg

            Valgkomiteen la frem følgende innstilling, som ble vedtatt ved akklamasjon.:

Leder: Leiv Sigmund Trevland, Suldal brannvesen, valgt for 2 år

Nestleder: Alf Egil Krohn, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, 1 år igjen

Sekretær: Per Ivar Aniksdal, Hå brannvesen, valgt for 2 år

Kasserer: Rønnaug Holtermann, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, 1 år igjen

Styremedl.: Øystein Fonnes, Haugesund brannvesen, 1 år igjen

1. varamedl.: Ole-Martin Nordstrand            Tysvær brannvesen, valgt for 1 år

2. varamedl.: Lise Peterson, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, valgt for 1 år

 

Revisorer:

Marie Forberg Aanestad, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, valgt for 1 år

Kenneth Vik, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, valgt for 1 år

 

Rønnaug Holtermann har bedt om å bli fritatt for sitt verv som kasserer. Styret har i etterkant av dette jobbet med å finne en person som kunne ta på seg dette vervet. Tidligere kasserer Rolf B. Eide har sagt seg villig til å bistå med ferdigstilling av regnskap 2012 og å sette opp budsjett for 2013, men styret har ikke funnet noen som er villig å ta på seg vervet.

Styret ba derfor årsmøtet om fullmakt til å finne ny kasserer.

Fullmakt ble gitt av årsmøtet uten innvendinger.  

 

Valgkomiteen ble av årsmøtet bedt om å fortsette. 

 
Valgkomité:
Audun Matre, Karmøy brann- og redningsvesen, 1 år igjen
Kjetil Staveland, Sveio brannvesen, valgt for 2 år
Odd J. Bådsvik, Haugesund brannvesen, valgt for 3 år
 

Ymse 

RBL er av NBLF blitt oppfordret til å støtte pensjonerte medlemmer til reise ang. møter for å utforme arbeidet med seniorer i NBLF på landsbasis og i de ulike lokallagene. Dette var det ingen innvendinger mot fra årsmøtet. Styret ble bedt om å ta initiativ til møte for seniorer, gjerne med kort faglig innhold og god tid til prat. I et av de første møtene bør det legges opp til en liten diskusjon om det er ønskelig med slike møter og hvordan de kan legges opp.

 

 

Referent

Ole-Martin Nordstrand

 

Kontroll

Odd Johannes Bådsvik og Stian Medhaug

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann