Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 06.02.2013
 

Referat styremøte

 

Tid: Onsdag 6.februar kl. 10:00

Sted: Rennesøy brannstasjon

Disse møtte:   Leiv Sigmund Trevland, Alf Egil Krohn, Øystein Fonnes, Ole-Martin Nordstrand, Lise Peterson, Ivar Mæland og Per Ivar Aniksdal

 

                        Saksliste

 

Sak 1.01.13    Konstituering av nytt styre

Etter vedtak på årsmøtet, fikk styret fullmakt til å finne ny kasserer. Det kom inn forslag på Ivar Mæland, og han ble enstemmig valgt som kasserer for 1.år.

 

Nytt styre vil da bestå av:

Leder: Leiv Sigmund Trevland

Nestleder: Alf Egil Krohn

Kasserer: Ivar Mæland

Sekretær: Per Ivar Aniksdal

Styremedlem: Øystein Fonnes

1.varamedlem: Lise Peterson

2.varamedlem: Ole-Martin Nordstrand

 

Ole-Martin Nordstrand ble valgt til vognkontakt.

Per Ivar Aniksdal ble valgt til arkivar.

Lise sjekker om det er mulig å få et rom i Vagleleiren, som vi kan disponere som arkiv.

 

Sak 2.01.13    Referat/oppsummering fra årsmøte og sist styremøte

RBL har behov for et regnskapsprogram. Ivar prøver å lage et xl-basert regnskap- og fakturaprogram.

Kasserer sender ny registrering av styrets medlemmer til Brønnøysund.

Oversikt over lagets medlemmer finnes på NBLF sine nettsider. Leder, kasserer og sekretær får brukernavn og passord av Ole-Martin, for tilgang til dette.

Grunnet GF i 2013, avventer vi opplegg for seniorer.

 

Sak 3.01.13    Nye medlemmer

                        Følgende har søkt medlemskap i laget:

-          Ivar Eide – underbrannmester Karmøy brann og redningsvesen

-          Geir Ove Søvik – Leder Haugaland og Sunnhordaland 110 sentral

Vedtak: Søknadene innvilges                    

 

Sak 4.01.13    Aktivitetsplan 2013/2014

Det legges opp til 8 styremøter, 2 seminar og innsatslederkurs i inneværende år. I tillegg skal RBL arrangere GF i Haugesund 24.-26.mai.

1.seminar 25.september: «Fremskutt enhet og farlig gods» Stavanger brannstasjon. Ansv. Alf Egil.

 

2.seminar 20.november: «Brannvesenet i endring» Vagleleiren. Ansv. Lise.

Innsatslederkurs i oktober. Ansv. Alf Egil.

I vedtektene for laget står det at vi skal arrangere 4 seminar pr. år. Grunnet GF velger vi dette året å sløyfe 2 seminar.

                        Per Ivar setter opp fullstendig aktivitetsplan for 2013/2014.

                        Neste styremøte blir 25.februar på Rennesøy brannstasjon kl.10:00

 

Sak 5.01.13    GF - 2013

                        Gjennomgang av aksjonsliste for GF.

Lista over aktuelle utstillere sendes ut til alle styremedlemmer for gjennomgang og tilbakemelding. Ansv. Øystein. 

Budsjett må være klar til neste styremøte, slik at invitasjon med priser kan sendes ut etter møtet. Ansv. Ivar og Leiv

Ubrukte hotellreservasjoner må avbestilles senest 42 dager før. Innen 11.april.

Per Ivar sender forespørsel til NBLF om å legge ut påminner om GF på nettsidene.

Invitasjon bør sendes ut 1.mars, via NBLF, med påmeldingsfrist til 1.april.

Lise lager påmeldingsskjema til neste styremøte.

Alle sponsorer må være klart til neste styremøte.

 

 

 

Leiv S. Trevland

Leder

 

Per Ivar Aniksdal
Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann