Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Karmøy
Dato: 29.01.2013
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid: 29. januar 2013.

Sted: Karmøy.

 

Oppmøte:      

Nils-Erik Haagenrud

Per Ole Sivertsen

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Ståle Fjellberg

Trygve Lennavik

Eyvind Aakerman

Stein Gjøsund

Tor Inge Henriksen

 

Forfall:          

Dag Botnen

 

Fra Rogaland:

Leiv Sigmund Trevland

 

Tor Inge synes det var koselig at vi ville komme til Karmøy og ønsket velkommen til Koppervik brannstasjon. Nils Erik ønsket velkommen til første styremøte i 2013 og synes det var koselig å besøke vertskretslaget for Generalforsamlingen i 2013

 

Sak 01/13       Referat fra styremøte 13.12.12

 • Ingen merknader.

Sak 02/13       Oppfølgingssaker

 • Ingen spesielle oppfølgingssaker fra forrige styremøte. Det som det skal arbeides med og følges opp kommer under de ordinære sakene.

Sak 03/13       Uniformsreglement

 • Østfold har behandlet uniformsreglementet. Styrets forlag + eventuelle alternative forslag skal tas opp og behandles på Generalforsamlingen. Det skal behandles to - delt. Selve reglementet og forslag til endringer i distinksjonene. Det virker som det er enighet om selve reglementet, men sprik i forlaget på distinksjoner. 

Styret støtter og går for forslaget til arbeidsgruppa.

Sak 04/13       Strategiplan for NBLF

 • Strategiplan har skapt litt debatt rundt omkring. Styret går for forlaget endrer  litt på at det    blir gjort en risiko og sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning når større endringer gjøres som kan berøre brannvesen

Sak 05/13       Fagbod under DSB sitt brannvesen-seminar

 • Vi skal profilere NBLF under brannvesen seminaret. Det er laget rollup´s og det skal lages brosjyrer.

Ståle, Stein og Geir Johan skal bemanne fagboden under disse 2 dagene. Det er viktig å markedsføre vår organisasjon. Vi har mulighet for en større medlemsmasse.

Sak 06/13       Skoleundervisning

 • Det har kommet penger fra Gjensidige. NBLF betaler 10 kr. Pr. elev til de kretslag som rapporterer inn. Eventuell resterende penger fordeles til de respektive  brannvesen som melder inn. 

Sak 07/13       Generalforsamling i Haugesund 24 – 26 mai / dialog med vertskretslag. 

 • Tor Inge leverte ut et utkast til fagprogram med forslag til tidskjema for fagprogram og Generalforsamlingen. Tidene er basert på tidligere arrangementer.

Overskriften for fagprogrammet vil være « Fremtidens organisering og dimensjonering av brannvesenet».

Det skal inviteres inn forelesere fra justis- og beredskapsdepartementet, DSB, Gjørv- kommisjonen, samt forelesere som representerer både store og små brannvesen. Vi vil også ha tema fra studieturer om «Merseyside» og «Tunellsikkerhet».

Leiv Sigmund Trevland gikk gjennom den sosiale delen av programmet inklusive ledsagerdelen og utstillerplass. Dette blir et spennende program. Alle skal bo på hotell Maritim.  Det er godt med utstillerplass.

             NBLF avholder styremøte torsdag 23. mai på ettermiddagen.

Sak 08/13       Eventuelt

 • Norges brannskole skal starte arbeid med revidering av kursplanen for forebyggende kurs (FOR) og kursplanene for Beredskapsutdanning trinn 1 og 2 (BER-1 og BER-2). I den forbindelse skal det nedsettes en arbeidsgruppe

Følgende representanter skal sitte i arbeidsgruppen fra NBLF:

 Forebyggende kurs: Janne Hovdenak (14 mars)

 BER-1 og BER-2   : Stein Gjøsund    (13 mars)

             Møtene skal foregå i Tønsberg

 

 • RUU møte. NEH har vært på RUU møte. Greit møte. Utveksling til USA skal gjelde personer som har områder med skogbrannfare. Reisen skal dekke faktiske utgifter iht. reiseregning.

 

Fra RUU sin side blir det nå satt opp temaer. Da kan eventuelle kandidater søke på de temaer som er satt opp. Det blir utarbeidet en rapportmal som skal benyttes etter utvekslingsturen. NEH refererte til noen tema som ble tatt opp på RUU møte.

 

 • Invitasjon fra Sverige. NEH skal til Karlstad for å høre om et prøveprosjekt om ledelse av vaktlag. Går ikke på den operative biten, men å lede et vaktlag i det daglige. Dette er et svensk/norsk prøveprosjekt over 3 dager.

 

 • Budsjett: Det må utarbeides et budsjett for 2013 og 2014 til generalforsamlingen. Geir Johann tok på seg jobben med å utarbeide budsjett for de 2 kommende år.

 

 • Frister for generalforsamlingen: Forhåndsvarsling til kretslagene 3 måneder før, (23 feb) Saker som ønskes tatt opp sendes forbundsstyret senest 2 måneder før. Utsendelse av saksliste 1 mnd. før

 

 • NEH orienterte om første møte i arbeidsgruppen som skal se på brann-og redningstjenesten. Konstruktivt møte. Dette blir spennende. Full enighet på møte om ikke røre ved innsatstider. Neste møte skal dreie seg om forebyggende. 

 

PS: Neste styremøte blir 8. april i Os.

 

 

Med vennlig hilsen

Knut Birger Bakken

Sekretær NBLF 97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann