Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Gardermoen
Dato: 13.12.2012
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid: 13. desember 2012.

Sted: Gardermoen.

 

Oppmøte:      

Nils-Erik Haagenrud

Per Ole Sivertsen

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Janne Hovdenakk

Dag Botnen

Ståle Fjellberg

Trygve Lennavik

Eyvind Aakerman

 

Forfall:          

Stein Gjøsund

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte. Nils Erik foreslo at vi prøver å gå gjennom det meste av agendaen på fredag ettermiddag slik at mesteparten av lørdag blir viet til strategiarbeidet.  

 

Sak 42/12       Referat fra styremøte 24.05.12

  • Ingen merknader. Økonomien ser grei ut.

Sak 43/12       Oppfølgingssaker

Kost og diettgodtgjørelse

Det skal ikke dekkes kost og diettgodtgjørelse i forbindelse med reiser. Det kun dekkes for faktiske utgifter.

  • Dag legger ut informasjon og mal for reiseregning på hjemmesiden.   

Forespørsel fra Trøndelag brannbefalslag:

Trøndelag brannbefalslag har kommet med forespørsel om NBLF kan kreve inn kontingent fra hvert medlem direkte inn til NBLF.

  • NBLF sender faktura på det antall medlemmer som er registret på 31.12. Hvert enkelt kretslag må selv kreve inn for sine medlemmer.

Søknad om økonomisk støtte til feiertur til Italia:

  •  NBLF mener dette ligger utenfor de prosjekter som det skal gis støtte til og støtter dermed ikke dette. 

Søknad om finansiell støtte til Sør Rogaland Brannvesen:

  • Sør Rogaland Brannvesen har søkt om finansiell støtte til brannforebyggende arbeid. Pengene ønskes brukt til blant annet røykvarslere og batterier.  

NBLF mener at dette er noe hvert enkelt brannvesen må finansiere selv. Oppfordrer til å søke Gjensidigstiftelsen.

Sak 44/12       Strategiplan for NBLF

  •  Punktet blir tatt opp under dialogmøte med kretslagene   

Sak 45/12       Seniortiltak

  •  Punktet blir tatt opp under dialogmøte med kretslagene

Sak 46/12       Uniformsreglement

  •  Det har kommet forslag fra noen brannsjefer om endret distinksjonssystem.

NBLF støtter forslaget til arbeidsgruppa og fremmer dette for Generalforsamlingen. Eventuelle andre forslag må komme via kretslagene og fremmet for Generalforsamlingen til våren.

Sak 47/12       Farger på hjelmer

Gruppa som jobber med uniformsreglementet fikk i utgangspunktet også i oppdrag å se på «farger på hjelmer». Det ble enighet om at gruppa samles og legger fram et forslag på Generalforsamlingen til våren.

Sak 50/12       Eventuelt

NBLF har fått forespørsel fra DSB om vi er interessert i å ha en fagbod under brannvesen-seminaret i 2013.

  •  Dette stiller vi oss positive til og KBB svarer DSB på dette. KBB ordner Rollups og POS utarbeider en folder. Vi profilerer oss og verver medlemmer.

Generalforsamling i Haugesund 2013

  • Ståle, Nils Erik Tor Inge ble valgt til arbeid\dsgruppe for å se på fagprogrammet til Generalforsamlingen

 

PS: Neste styremøte blir 29. januar i Haugesund

 

 

Med vennlig hilsen

Knut Birger Bakken

Sekretær NBLF

97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann