Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Hommelvik
Dato: 14.12.2012
 

MØTEREFERAT TRØNDELAG BRANNBEFALSLAG 2012.

 

MØTEFORUM: Styremøte

TID: 14.12.12

STED: Hommelvik, Rampa

TIL STEDE: Roger, Leif Gunnar, Håvard S, Oddvar, Håvard B og Trond (Siste del av møtet)

FORFALL:                              

 

Sak. nr

Innhold

Frist

Ansvar

22/12

Evaluering MNBD 2012

-          Grunnlag i 47 innkomne evalueringsskjema

-          Gode tilbakemeldinger på MNBD`s innhold og rolle som faglig og sosialt treffpunkt i regionen.

-          Mer ressurs på forhåndsomtale

-          Få ut datoer tidligere og flere ganger, gjerne før ferien.

-          Bruke flere kanaler og kvalitetssikre de som vi har.

§  Gjennomgang av epostadresser på medlemslister

§  Sende ut til alle kommunene/arbeidsgivere

-          Henvende oss til flere målgrupper via deres fagforeninger og andre organisasjoner med interesse i fagområdet.

-          Bør ikke være flere enn 10 utstillere. Bør etterstrebe at 1 eller 2 holder til i fellesrområdet.

-          Utsendelse av seminarmateriell i etterkant av arrangementet og legg det ut på nettsiden til NBLF.

-          Til 2013 er det viktig at styret er tydelig i sin bestilling til foreleserne i forhold til tema og målgruppe.

 

 

23/12

MNBD 2013

-          Gjennomføres i uke 46, 13 og 14. november 2013. Avholdes på samme sted, hotellet vil bli bestilt.

-          Forslag til tema 2013

§  Nødnett, Leverandører, erfaringer fra kommuner, DSB.

§  Tunnelsikkerhet, beredskap/forebyggende

§  Invitere fra naboland om drift av BV. (Jamtland/Finland)

§  Direktoratet etter 22.juli, St.melding i 2013 og revisjon av redningslov m.m.

§  Brannvesen og media

§  LRS-øvingsforum i Nord-Trøndelag

 

 

 

 

Håvard B.

24/12

Medlemsutvikling

-          Laget har hatt en god medlemsutvikling og har pr d.d. 116 medlemmer og er en av de største kretsene.

-          Styret ser en utfordring i forhold til at medlemmer melder seg ut når kommuner går inn i TBRT. Årsak til dette er mest trolig at TBRT ikke dekker meldemskontigent og ikke sender personell på arrangement i arbeidsgivers regi.

-          Styret legger styremøte i første halvdel av 2013 til Trondheim og inviterer brann og redningssjefen i TBRT til møtet for å få informasjon i brannbefalslaget.

-          Styret til rette en henvendelse til NBLF sentralt i forhold til utvidelse om medlemsgrunnlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Gunnar

25/12

Økonomi.

o    Laget har ca 300.000 i arbeidskapital.

o    Utfaktureringen i 2012 utført av Lars Inge var meget bra.

o    Henvendelsen til NBLF sentralt om at de tar over fakturering av medlemskontigent er behandlet i styret der og de ønsker ikke en slik ordning.

26/12

Agenda for neste styremøte mandag den 21.01.2013:

·          Årsmøte 2013

o    Program

o    Leverandører

o    Fastsetting av egenandel

·         Årsmelding 2012

 

 

Alle

Oddvar

Alle

 

Møte slutt kl. 14.30

  

Neste styremøte: Rampa 21 januar 2013 klokken 1200.

 

Håvard S.

Ref.

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann