Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Gdansk
Dato: 22.09.2012
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid: 21. og 22. september 2012.

Sted: Gdansk.

 

Oppmøte:      

Nils-Erik Haagenrud

Per Ole Sivertsen

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Stein Gjøsund

Dag Botnen

Ståle Fjellberg

Trygve Lennavik

Eyvind Aakerman

 

Forfall:          

Ingen

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte. Nils Erik foreslo at vi prøver å gå gjennom det meste av agendaen på fredag ettermiddag slik at mesteparten av lørdag blir viet til strategiarbeidet.  

 

Sak 33/12       Referat fra styremøte 24.05.12

 • Ingen merknader

Sak 34/12       Oppfølgingssaker fra sist styremøte

Seniorgruppa:

Det er sendt ut invitasjon gjennom kretslagene samt informasjon på NBLF sin hjemmeside angående seniormøte på Gardermoen. Det er så langt ikke mange som er påmeldt

KLP:

Ståle jobber med å få til et møte med KLP. Ny mann begynte 1 september.

 

Sak 35/12       Økonomi

 • Det er kun 1 kretslag som ikke har betalt for landsrådsmøte 2011.
 • Det kommer inn bra med penger på annonser.
 • Penger på KBT, RUU, Skoleundervisning og Eldre-prosjektet går sin gang.

-          Styremøtet i NBLF synes det er urimelig at det brukes så mye penger gjennom RUU på USA tur. Bør ta en diskusjon på dette.

-          Vedtaket på at ubrukte og urealiserte midler og utstyr i forbindelse med eldre-prosjektet skal tilbakebetales i sin helhet står ved lag. DB sender ut fakturaer. Det er utestående ca. 217 000,-

   

Sak 36/12       Brukerrådet for nødnett «møte 28/9 i Tønsberg»

Geir og Eyvind skal representere NBLF på dette møtet. De gir informasjon til resten av styret etter møte. Det haster, men det er viktig å spille inn nå hvis det er noe som bør tas opp. Brukerbetaling ble tatt opp, men toget har så lang gått for det. Brukerbetaling skjer når nettet er utbygd, selv om nødnett ikke er tatt i bruk.

Brukerbetaling skal revideres.

 

Sak 37/12       Eldre-prosjektet

Knut Birger avsluttet eldre-prosjektet på årets brannforebyggende forum med å si litt historikk om prosjektet og avsluttet seansen med å vise filmen. Dette ble godt tatt imot og filmen ga applaus. Filmen er ment til å brukes for de som ønsker å starte med et opplegg i sin kommune.

Opplegget rundt prosjektet,  inklusive filmen skal finnes som en knapp nede til venstre på hjemmesiden.

Fortsatt en del som ikke har rapportert. De må tilbakebetale penger se «sak  35/12»

 

Sak 38/12       Landsrådsmøte 2012

Styremøte bestemte å ikke arrangere  noe 2 dagers landsrådsmøte i år. Vi  innkaller til et utvidet styremøte og inviterer samtlige kretslagsledere til dette  møtet med julelunsj. Dato for møtet er 13 desember.

NBLF holder møtelokale og lunsj, mens de respektive kretslag betaler reise til og fra selv.

Vanlige styresaker blir behandlet i tillegg til arbeidet med strategiplan og info. fra møtet med DSB som avholdes 12. desember.

 

Sak 39/12       Strategiplan 2012 - 2016.

Arbeidet med strategiplan pågikk store deler av lørdag. Styremedlemmene har hatt hjemmelekse til dette møtet og hatt sine områder å skrive noe om.

Vi diskuterte litt om hvorfor NBLF bør ha en strategisk plan. Vi ble enige om det er viktig med en langsiktig plan å jobbe mot (forutsigbart arbeid) og viktig i forhold til en felles vei.

Når deler av strategiarbeidet rører ved NBLF sine vedtekter må disse endres. 

Det vil bli informert om arbeidet på det utvidede styremøte i desember og lagt fram for Generalforsamlingen i Haugesund i 2013.

 

Sak 40/12 Orienteringssaker

 • NEH har deltatt i møte i Norsk Redningsfaglige Råd. Møte var i HRS på Sola. Mye rundt 22 juli. Info fra justis. Skjer mye i departementet om dagen. Nyttig   og informativt møte.
 • Vi behandlet brev fra Rogaland Brannbefalslag om div kjøreregler for generalforsamlingen. Ståle svarer kretslaget.
 • Dag informerte om Lesson Learned. I Norge er det ikke noe system for å lære av hverandres ulykker / nestenulykker i redningssammenheng. Det er enighet om å utarbeide et forprosjekt som forankres i NBLF. Dette  er et viktig arbeid
 • Brev fra DSB om å sitte i en referansegruppe i ny lov om kommunal beredskap og kriseledelse. Stein Gjøsund blir vår mann der. 
 • Pr. dags dato så reiser kun POS til FEU møte i Amsterdam i november. Mulig KBB blir med, men dette avklares senere.
 • Dialogmøte med DSB 12. desember. Det er de som skulle delta sist som også skal delta nå. KBB bestiller hotell i Tønsberg 11. desember.

 

Sak 41/12       Eventuelt.  

 • Jubileum i Finland: NEH er invitert til Finland i oktober i anledning jubileum. Jubileet er i oktober og NE reiser over.
 • Distinksjoner: Må legge fram et forslag om distinksjoner for Generalforsamlingen i Haugesund,.
 • Terminologiarbeid: Terminologiarbeidet er et viktig arbeid. Helse og Justis begynner også å fatte interesse for dette, og ser viktigheten av det.
 • Solskinnshistorier: Er det økning i solskinnshistoriene etter innføring av «månedens vinner». Saken tas opp igjen i møtet i desember.
 • Hjemmesiden: Bør det være en strengere kvalitetssikring av det som legges ut. Noe av det som blir lagt ut kan bli oppfattet som NBLF sin offisielle mening.
 • KS bedrift: KS bedrift ønsker et møte med NBLF om et eventuelt samarbeid.  

 

PS: Neste styremøte blir 13. desember på Gardermoen

 

Med vennlig hilsen

Knut Birger Bakken

Sekretær NBLF

97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann