Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund
Dato: 21.11.2012
 

Referat fra styremøte

 

Tid:                Onsdag 21.nov kl. 13:30

Sted:               Rica Maritim Haugesund, Møterom Feøy

Disse møtte:   Leiv Sigmund Trevland, Alf Egil Krohn, Øystein Fonnes, Per Ivar Aniksdal, Rønnaug Holtermann, Rolf B. Eide og Ole-Martin Nordstrand (fra kl. 1500)

Fravær:         Lise Peterson

 

 

Saksliste

 

 

Sak 1.5.12      Referat fra sist styremøte

                       

Sak 2.5.12      Aktivitetsplan for 2012 – 2013

-          Seminar nr. 3 i 2012 oppsett den 21.nov. kl. 1700 går som planlagt med ca. 21 påmeldte. Tema for seminaret er debrief og kollegastøtte.

 

-          Årsmøte 2013 blir gjennomført så tidlig som 16. januar grunna GF.

Teknologisk Institutt på Karmøy v/Per Arne Lindvik har tilbudt styret bruk av lokale mot innlegg om virksomheten, med mellom anna demo av sprinkler anlegg.

I forkant at årsmøte blir det som tidligere gjennomført ett kort seminar. I tillegg til innlegg fra Teknologisk Institutt vil Alf Egil Krohn presenter resultatet av studie om skogbrann, som vart tildelt stipend fra RBL i 2010.

Andre oppgaver som må løses før årsmøtet:

o   Innkalling til årsmøtet. Ansvar: Ole-Martin

o   Årsmelding til årsmøtet. Ansvar: Ole-Martin

o   Budsjett og regnskap. Regnskap må sendes revisor i god tid før årsmøtet.  Ansvar: Rønnaug (og Rolf B. Eide)

o   Valgkomiteen har gjort ferdig sitt arbeid med innstilling til valget.   

 

Sak 3.5.12      Økonomi

-          Rolf B. Eide (mangeårig kasserer i RBL) vil assistere kasserer Rønnaug med kasserer oppgaver fram mot årsmøtet.

-          Styret fikk gjennomgang av regnskapet for 2012 og budsjett for 2013. Det står igjen utsending av seminaravgifter for de to siste seminarene. Ansvar: Rønnaug og Rolf B. 

 

Sak 4.5.12      GF – 2013

Det er opprettet egen aksjonsliste for oppgaver knytt til GF. Styret er godt i gang med planlegging. Invitasjon til utstillere og sponsorer går ut innen få dager (i løpet av november 2012). Frist for påmelding og kontraktskriving er satt til 1. februar for utstillerne. 

 

Under styremøte informerte Karmøy kulturopplevelser om mulig opplegg og priser for ledsagere, og felles aktiviteter for alle deltakere på kveldstid

Representant for Rica Maritim orienterte om priser, utstillingsplasser/-areal og andre praktiske forhold. RBL får brosjyrer av hotellet som kan sendast ut til deltakerne. Ansvar for henting Øystein.

 

Ymse:             Alf Egil og Rolf reiser til Gardermoen på landsrådsmøtet 13.des. for å presentere RBL. Bør forsøke å få vist RBL sin presentasjon av GF 2013 Haugesund med lyd og bilde.

  

 

Leiv S. Trevland

Leder

Per Ivar Aniksdal

(Ole-Martin Nordstrand)
Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann