Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Amsterdam
Dato: 03.11.2012
 

Oppsummering fra FEU møte i Amsterdam

 

Fra NBLF:

Per Ole Sivertsen og Knut Birger Bakken

 

Dag 1

 

Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av møteleder Gerard van Klaveren fra vertslandet som var møteleder og Dieter Nuessler som er president i FEU

 

Presentasjon av deltagerne

Etter åpningen ble det en runde rundt bordet med presentasjon av alle deltagere. Det var 32 personer i salen fordelt på 14 nasjoner.

 

Æresmedlemskap

Gøran Schnell fra Sverige ble utnevnt til æresmedlem i FEU. Han takket fir utmerkelsen og takket for mange fine år i FEU familien. Dette arbeidet har betydd mye for ham.

 

Formelle saker og rapporter fra president, sekretær og webansvarlig

Presidenten, sekretæren og webansvarlig gjennomgikk sine rapporter. Ingen store merknader til disse.

 

Det har ikke kommet til nye medlemmer i FEU siden forrige møte.

 

Samarbeid med andre organisasjoner

 

Det var en gjennomgang av samarbeidet med andre organisasjoner. Dette var

  • CTIF
  • IAFC
  • EENA
  • EØA
  • EBCA

Vision 2020

Siste post på dagsorden under dag 1 var at vi ble samlet i de respektive arbeidsgruppene i Vision 2020. Vi jobbet med våre arbeidsområder som skulle presenteres neste dag.

 

Dag 2

 

Dagen startet med fremføring av de 5 arbeidsgruppene « Vision 2020»

 

Det er aktivitet i alle grupper og det er bred enighet om at dette er et viktig arbeid i FEU.  

 

Norge er med i 2 av arbeidsgruppene. Det er

  • Improve firefighter safety
  • Improve sharing good practice

Foredrag  / Innovasjoner / Pågående prosjekter i Nederland

Store deler av resten av dag 2 gikk med til interessante foredrag og pågående prosjekter i vertslandet Nederland. Her kan nevnes blant annet:

  • Bruk av sosiale medier i brannvesenet
  • Europeisk nettverk for beskyttende tekstiler
  • Redusere utrykninger til unødige alarmer

EU prosjekter og andre korsikteige saker FEU er involvert i

Det var en kort gjennomgang av noen prosjekter som FEU er involvert i som EUSR-Med og «ICS»

 

Dag 3

 
10 land gjennomgikk sine rapporter på møtet. Det jobbes godt og med mange forskjellige prosjekter. Det er også store vanskeligheter i noen land på økonomisiden og spesielt  Hellas. Greske brannfolk har gått drastisk ned i lønn, det er vanskelig med drivstofftilførsel og vanskelig med deler til brannbiler. Alt dette gjør til at arbeidet med brannsikkerhet kan by på store problemer.

 

Neste års møter

Neste års møter er i England i mai og i Belgia i oktober

 

FEU møtet var en fin blanding av ordinære FEU saker og fagrelaterte foredrag og brannvernfirmaer som presenterte sine saker. Samtidig med FEU møtet så hadde Nederland en stor brannmesse der vi holdt møtet slik at FEU delegatene fikk en fin omvisning på messeområdet. Det var hærskare av brannfolk fra hele Nederland på messen.

 

Mye interessant og et godt gjennomført FEU møte

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Knut Birger Bakken

sekretær

97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann