Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund
Dato: 05.09.2012
 

Referat styremøte

Tid: Onsdag 5.sep. kl. 10:00
Sted: Haugesund brannstasjon
Disse møtte: Leiv Sigmund Trevland, Alf Egil Krohn, Øystein Fonnes, Lise Peterson

Fravær: Per Ivar Aniksdal, Ole-Martin Nordstrand, Rønnaug Holtermann

 

                        Saksliste

 

Sak 1.4.12      Referat fra sist styremøte

                        Ingen kommentarer

                       

Sak 2.4.12      Aktivitetsplan for 2012 – 2013

-          Neste seminar blir i Haugesund brannstasjon (plass til 40 stk), uke 47. med tema debrief/kollegastøtte. Målgruppa for seminaret er deltidsbrannvesen, og blir derfor gjennomført fra kl. 17:00 – 20:00.

Ansvar: Lise og Øystein.

 

-          Styremøte nr. 5 blir gjennomført samme dag, avsluttet med “Julelunsj”. Æresmedlemmene samt representant fra Rogaland i NBLF styret, Ståle Fjellberg, blir invitert med på julelunsjen. Ansvar: Leiv

 

-          Styremøte 3. desember blir avlyst. Mulighet for et nytt møte i begynnelsen av januar, om nødvendig.

 

-          Årsmøte blir gjennomført ved HSH i Haugesund den 16. januar. Det blir arrangert ett kort seminar timene før årsmøte. Forslag til tema er ROS-analyse. Diskuteres på neste styremøte.

 

-          Valgkomiteen må bli gjort oppmerksom på tidspunktet for årsmøte, slik at de kan får satt i gang arbeidet. Ansvar: Ole Martin:

 

Sak 3.4.12      Økonomi

Leiv orienterte etter møte med kasserer og tidligere kasserer Rolf B. Eide.

 

Sak 4.4.12      GF – 2013

-          RBL har hatt besøk av Oppland brannbefalslag. Hensikten med møte var erfaringsutveksling ang drift av lagene, organisering av seminar samt planlegging og gjennomføring av større arrangement som f.eks. GF.

 

-          Det må sendes invitasjon til aktuelle utstiller og sponsorer til GF. Frist 1.nov. Ansvar Øystein og Alf Egil.

 

-          Det blir sent skriv til NBLF for å få avklaring på en del praktiske og økonomiske spørsmål knytt til GF, (eget skriv).

  

-          Tidligere arrangører har benyttet seg av SMS meldinger til deltaker for utsending av nyttig info før og under arrangementet. Det må undersøkes hvordan dette kan gjøres under GF 2013. Ansvar: Lise

 

-          Det må settes opp ett eget budsjett for GF.

Frisk: 1.okt. Ansvar: Rønnaug

 

-          Det er utarbeidet utkast til invitasjon og program for GF. Det gjenstår noe arbeid før endelig avklaring på pris, utforming og antall “pakker” (dagpakke, full pakke m/u/overnatting osv.). Respons fra utstillere og sponsorinntekter må avklares.

 

Sak 5.4.12      Nye medlemmer

                        Følgende personer har søkt medlemskap i laget:

-          Ole Jonny Espevold – Tysvær brannvesen – Overbefal

-          Stian Medhaug – Karmøy brann og redningsvesen – Branningeniør

Vedtak: Søknadene innvilges 

Ymse

NBLF – har invitert seniorene inne brannmiljøet til samling på Gardermoen den 16.nov 2012. NBLF dekker møtekostnadene, og har oppfordret lokallagene til å dekke utgifter til reise for våre seniorer. Om RBL dekker reise til dette møtet for våre seniorer blir tatt opp som sak til kommende årsmøte.   

 

 

Leiv S. Trevland og Ole-Martin Nordstrand
Leder                          Sekretær
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann