Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Stavanger
Dato: 15.05.2012
 

Tid: Tirsdag 15.mai kl. 10:00

Sted: Stavanger brannstasjon

Disse møtte:   Leiv Sigmund Trevland, Alf Egil Krohn, Øystein Fonnes, Ole-Martin Nordstrand, Rønnaug Holtermann, Lise Peterson

            Fravær:         Per Ivar Aniksdal

 

                        Saksliste

 

Sak 1.3.12      Referat fra sist styremøte

Seminaret som er under planlegging i november er tenkt avholdt i Vagleleiren. I forhold til at det per i dag er usikkert hvem som er eier av leiren bør de ansvarlige for seminaret (Per Ivar og Lise) vurder alternative lokasjoner for gjennomføring av seminaret.

 

Sak 2.3.12      Økonomi

Kasserer har avtale med avgått kasserer, Rolf B. Eide om møte for gjennomgang av diverse rutiner og fullmakter osv.

 

Sak 3.3.12      Aktivitetsplan for 2012 – 2013

Invitasjon til tunnelseminar er sendt ut. Lise og Rønnaug vil starte med planlegging av seminar i september.

Alf Egil kontakter Rolf Sandslett for info om innsatslederkurset og tilgang til materiell som er brukt i undervisning.   

 

Sak 4.3.12      GF – 2013

Det er ca. 1 år til GF i Haugesund og styret må sette opp aksjonsplan og fordele oppgaver. Sekretæren setter opp foreløpig aksjonsplan med punkter som kom fram under styremøtet 

 

Sak 5.3.12      Nye medlemmer

                        Følgende har søkt medlemskap i laget:

-          Jermund Hegdal – Branninspektør, Egersund brannvesen,

-          John Førland – Underbrannmester, BVSR

 Vedtak: Søknadene innvilges 

 

Ymse              - Det kom opp spørsmål om RBL skulle sende uttale ang utdanningsreform som er til høring. RBL vil ikke sende uttale.

- Adresse til laget på www.nblf.no er til Brannvesenet Sør-Rogaland. Adressen til laget bør være adresse til leder. Sekretær endrer dette.

 

 

 

Leiv S. Trevland og Ole-Martin Nordstrand
 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann