Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Møre og Romsdal
Sted: Molde
Dato: 20.06.2012
 

REFERERAT FRA STYREMØTE

20.06.12 – Molde brannstasjon

 

Til stede: Trygve Lennavik, Stein Husevåg, Terje Erstad, Jan Ove Kvernes og Øystein Bjørkavåg

 

Saker:

 

1.  Gjennomgang av referat fra siste møte / oppfølgingssaker

 

2.  Økonomistatus

 

3.  Stiftelsesdokument

 

4.  Skoleprosjektet

 

5.  Medlemsmøte

 

6.  Eventuelt

 

 1. Gjennomgang av referat fra siste møte / oppfølgingssaker
 • Ingen kommentar til innkallinga for dette styremøtet. Ingen spesielle kommentarer til referatet fra forrige styremøte
 • Stein H tar kontakt med NBLF for å implementere pensjonistene i medlemsantallet.

 

 

 

 1. Økonomistatus
 • Stein Husevåg kunne informere om at brannbefalslaget fremdeles har god økonomi. Saldo er på kr. 191 114,-  

 

 

 1. Stiftelsesdokument
 • Styret gikk igjennom forslag til stiftelsesdokumentet fra Steinar Hauglum.
 • Trygve L renskriver revideringene som ble gjort
 • Vi må undersøke om hvilken dato som kan stå i dette dokumentet. Kan vi sette den offisielle stiftelsesdatoen (28.09.79) eller må vi sette dagens dato?
 • Forslag til vedtekter må legges frem på neste års årsmøte. Disse vil følge stiftelsesdokumentet.

 

 1. Skoleprosjektet
 • Info om skoleprosjektet ble utsatt til neste styremøte, da William har ferie.
 • Øystein B har overtatt ansvaret for hengeren i Ålesund.

 

 

 1. Medlemsmøte 18.10.2012
 • Det ble diskutert flere tema til medlemsmøte
 • Vi kom frem til at temaer for neste medlemsmøte vil handle om brannsamarbeide i fylket, lovgrunnlaget for samarbeide og erfaringer med IKSer.
 • Trygve L lager utkast til program.
 • Trygve L reserverer lokale på Vestnes.
 • Det har kommet frem i etterkant av årsmøte, at det ble for trangt for utstillerne.

Vi prøver å begrense mengden av disse til neste møte, eller disponere mer plass til disse.

 • Styret er oppfordret til å søke nye utstillere.

 

 1. Eventuellet
 • Ingen saker ble tatt opp på eventuellt.

 

Nytt styremøte blir 20.09.12 ( tlf.møte?)

 

 

Jan Ove Kvernes

Ref

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann