Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Trøndelag
Sted: Hommelvik
Dato: 10.05.2012
 

MØTEREFERAT TRØNDELAG BRANNBEFALSLAG 2012.

 

MØTEFORUM:                    Styremøte

TID:                                       10.05.12

STED:                                    Hommelvik, Rampa

TIL STEDE:                          Roger, Oddvar, Håvard B, Leif Gunnar, Håvard S

FORFALL:                            Trond       

 

Sak. nr

Innhold

Frist

Ansvar

 

Årsmøte 2012

Gjennomgang av møteprotokoll etter årsmøte i Namsos ga følgende innspill til kulepunkt som redigeres inn:

 

·         Ny logo for Brannbefalslaget skulle presenteres for årsmøtet i Namsos. Den nye logoen tas i bruk i fra i dag.

·         Forslag fra Johan Uthus om retningslinjer for avsetning og bruk av midler som tilskudd til deltakelse ved Rote Hahn eller tilsvarende arrangement settes inn i protokollen

·         Formuler tittel på sak om fysiske tester iht opprinnelig forslag fra Oddvar Olsen.

 

Rutine ved føring av protokoll på årsmøte: Vedtak leses opp å godkjennes av årsmøtet ved avslutning av møte.

 

Roger forsøker å få til et møte med 6 beredskapsledere om fys saken før ferien.

 

Protokollen sendes en siste runde til styret før den undertegnes av protokollkomiteen

 

Årsmøte 2013: Håvard sjekker kostnader tur-retur Trondheim – Rørvik med Hurtigruta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Gunnar

 

 

 

 

Roger

 

 

 

Trond

 

 

Håvard

 

Hva gjør vi for å fornye MNBD?

Arrangement 2012 arrangeres på samme sted som tidligere (Quality Hotell Panorama, Heimdal)

Tidspunkt: 13 og 14. november NB! Tirsdag og onsdag.

Vi har mottatt tilbud med en liten prisstigning.

·         Seminar avgift økes til kr. 3200,-

·         For medlemmer kr. 2900,-

 

·         Dato for arrangementet bekjentgjøres snarest.

·         Roger tar kontakt med Madsen i DSB

 

Forslag til program:

·         Sånn gjær vi det… Stjørdal forespørres

·         Hendelser…

Info fra:

·         Feierlauget

·         IUA

·         110 sentralene

·         Produktinfo 2 stk leverandører

Forslag til tema:

·         Spesielle temaer internasjonalt som det satses på i Norge f.eks. trygg hjemme (Mercyside)

·         Næringslivsfolk

·         Statoil Stjørdal

·         Sintef brannlab- nye trender

·         Brannen på Hurtigruta – v/Geir Thorsen

·         Forebyggende – ulovlighetsgruppa i kommunen, restaurant kontroll

·         Rådgivende konsulentfirma

·         Brannsjef fra annet land

·         Mangfold i Brannvesenet

NB! Vi bør sjekke opp hvilke temaer som blir omtalt på Brannmannens samling på Gardermoen.

 

NB! Evt. honorar (reise og opphold etc.) til foredragsholdere avtales på forhånd.

 

Kontakt med leverandørene: Oddvar

Humor innslag (forslag Kveli): Oddvar

 

Inviter NBLF til MNBD

 

Programmet må fordeles slik at begge dagene blir interessant
Program arbeidet må prioriteres slik at det er klart i god tid. NB! Husk og send bilder til Oddvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger

 

 

Roger

 

 

Roger

 

 

Oddvar

 

 

 

 

 

 

 

Leif Gunnar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddvar

 

Roger

 

 

 

Alle/Oddvar

 

Møte slutt kl. 14.45

 

 

Neste styremøte: Rampa 15. juni kl 12.00

 

Leif Gunnar

Ref.

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann