Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Møre og Romsdal
Sted: ?
Dato: 26.04.2012
 

ÅRSMØTE MØRE OG ROMSDAL BRANNBEFALSLAG 26. APRIL 2012

 

Agenda

1.       Godkjenning av medlemmer

2.       Valg av møteleder

3.       Årsmelding fra siste år

4.       Regnskap med revisors bemerkning for siste år

5.       Innkomne saker

6.       Valg

 

Etter årsmøtet var det arrangert medlemsmøtet med fagtema. Temaene har vært om samordna tilsyn og brann i landbruket. Eget referat er skrevet.

 

1.       Godkjenning av medlemmer

Geir gikk gjennom medlemslisten og godkjente alle fremmøtte.

 

2.       Møteleder

Stig Fjørtoft var foreslått som møteleder. Dette ble enstemmig vedtatt.

 

To personer ble valgt til å skrive under protokollen, og dette var Live Ganborg og Tore Langevatn.

 

3.       Årsmelding fra siste år

Geir gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt. Ingen merknader til årsmeldingen og ble enstemmig godkjent.

 

4.       Regnskap med revisors bemerkning for siste år

Stein Husevåg gikk gjennom regnskapet. Ingen merknader fra revisorer og årsmøtet, og regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

5.       Innkomne saker

Ingen saker er kommet inn til styret og dette årsmøtet.

 

6.       Valg

Valgkomiteens medlem Hens Petter Husøy gikk gjennom forslagene til valgkomiteen:

·         Leder, Trygve Lennavik (avgrenset til et år), valgt

·         Nestleder, Jan Ove Kvernes, valgt

·         Styremedlem, Steinar Hauglum, valgt

·         1. vara, Øystein Bjørkavåg, valgt

·         2. vara, Terje Erstad, valgt

 

Revisorer:

Dag Søvik, valgt

Robert Svanemyr, valgt

 

Årsmøtet valgte enstemmig valgkomiteens forslag.

 

Valgkomite:

Styrets forslag (gjenvalg på valgkomite).

Oddbjørn Indregård, valgt

Odd Arne Hansen, valgt

Jens Petter Husøy, valgt

 

Dato og underskrift:

 

Live Ganborg og Tore Langevatn 

 

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann