Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sola
Dato: 15.03.2012
 

ÅRSMØTE 2012

I forkant av årsmøtet ble det gjennomført bedriftsbesøk på brannstasjonen til Avinor ved Sola Lufthavn, med mellom annet demonstrasjon av nye Panther brannbiler. Etter besøket hos Avinor ble det avholdt ett kort seminar om brannsikkerheten til risikogrupper. Ståle Fjellberg presenterte NOU rapporten Trygg hjemme, og Marita Eik presenterte Brannvesenet Sør-Rogaland sitt arbeid mot risikogruppene.

 

 

REFERAT ÅRSMØTE

 

Sted:   Hovedredningssentralen Sør-Norge, Sola

Tid:     Torsdag 15. mars 2012, kl. 13:15 – 14:30

Oppmøte: 19 stk.

 

Sak 1  Åpning og konstituering av årsmøtet

            Leiv Sigmund Trevland ønsket velkommen til årsmøte.

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

 

Sak 2  Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokollen

            Følgende forslag ble vedtatt ved akklamasjon:

Leif Sigmund Trevland - ordstyrer

Ole-Martin Nordstrand - referent

Audun Matre og Odd J. Bådsvik - kontroll og underskrift av referat.

 

Sak 3  Årsmelding

Årsmelding ble gjennomgått av Ole-Martin Nordstrand, med god hjelp av Leiv S. Trevland. Årsmelding ble godkjent med følgende kommentarer:

-          Det står feil årstall i årsmelding for deltaking på Generalforsamling i NBLF i Brønnøysund. GF vart gjennomført i 2011 og ikke 2012.          

-          RBL skal stå som teknisk arrangør for GF i NBLF i 2013. Det ble kommentert og understreket under årsmøte at dette blir ett viktig arrangement for laget, og alle i laget må være villige til og “trå til”. 

-          Det kom innspill under årsmøte på at innholdet i kurset bør revideres og f.eks. tilpasses ELS – Enhetlig ledersystem. Styret tar dette med når leder for kursutvalget skal oppnevnes.

 

Sak 4  Regnskap 2011 og budsjett 2012

Gjennomgang av regnskap for 2011 og budsjett for 2012 ble etter beste evne gjennomgått av Leiv S. Trevland. På grunn av sykdom hos kasserer ble ikke regnskapet sluttført før det ble fremlagt for revisor. Det som ble lagt frem for revisor var godt nok til at revisor kunne godkjenne det.

Regnskap og budsjett ble godkjent ved akklamasjon med følgende kommentarer:

           

-          Styret ble oppfordret til å se på muligheten for å øke tallet på støttemedlemmer, og dermed inntektene.

-          Styret foreslo å sette av kr. 10.000,- til generalforsamlingen som skal arrangeres i 2013, og at det ikke blir satt av penger til stipend i 2012. Det samme ble gjort i 2011, slik at det til nå er satt av totalt kr. 20.000,- til GF 2013. Ingen innvendinger mot dette i årsmøte.

-          Ståle Fjellberg minnet om muligheten til å søke om stipend sentralt i NBLF. Få søknader til NBLF gjør at det er gode muligheter for de som søker.

-          Styret ble oppfordret til å opprette eget budsjett for GF for lettere å kunne ha oversikt på utgifter og inntekter. 

 

Sak 5  Fastsettelse av medlemskontingenter for 2012

            Årsmøtet var enig om at kontingenten ikke skulle endres.

 

Sak 6  Innkomne saker

            Det var ikke registrert innkomne saker til årsmøtet.

 

Sak 7  Valg

            Valgkomiteen la frem følgende innstilling:

Leder: Leiv Sigmund Trevland, Suldal brannvesen, 1 år igjen

Nestleder: Alf Egil Krohn, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, valgt for 2 år

Sekretær: Ole-Martin Nordstrand, Tysvær brannvesen, 1 år igjen

Kasserer: Rønnaug Holtermann, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, valgt for 2 år

Styremedl.: Øystein Fonnes, Haugesund brannvesen, valgt for 2 år

1. varamedl.: Per Ivar Aniksdal, Hå brannvesen, valgt for 1 år

2. varamedl.: Lise Peterson, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, valgt for 1 år

 

Valgkomité: Odd J Bådsvik, Haugesund brannvesen, 1 år igjen, Audun Matre, Karmøy brann- og redningsvesen, 2 år igjen og Kjetil Staveland, Sveio brannvesen, valgt for 3 år                    

Revisorer: Marie Forberg, Aanestad, Brannvesenet Sør-Rogaland  IKS, valgt for 1 år og Kenneth Vik, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, valgt for 1 år

           

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.

Ymse 

Ståle Fjellberg viste til noe usikkerhet rundt uniformsreglement. NBLF opprettet en arbeidsgruppe etter oppfordring fra medlemmer til å lage en anbefaling på felles uniformsreglement. Fremlagt forslag til felles uniformsreglement gjelder. Det som ikke er avklart er bruk av distinksjoner. Arbeidsgruppa oppnevnt av NBLF vil legge frem nytt forslag som vil bli sent ut på høring. 

 

 

______________________________

Referent

Ole-Martin Nordstrand

 

 

______________________________

Kontroll

Odd Johannes Bådsvik og Audun Matre

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann