Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Rennesøy
Dato: 06.03.2012
 

Referat fra styremøte

 

Tid:                Torsdag 6.3.2012 kl. 10:00 – 12:45

Sted:               Rennesøy brannstasjon

Disse møtte:   Leiv S. Trevland, Øystein Fonnes, Lise Peterson og

Ole-Martin Nordstrand

Fravær:         Sven Kåre Hagevik, Rolf B. Eide og Bjørn Tore Aase

 

 

Sak 1.01.12    Referat saker

                        Gjennomgang av referat fra sist styremøte i Sannes

 

Sak 2.01.12    Årsmøte 2012

-          Innkalling og saksliste er sendt ut til medlemmene

-          Valgkomiteen har signalisert at innstilling er klar til valget

-          Som leder av laget ønsker Leiv velkommen til årsmøtet og står for valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokollen. Ansvar: Leiv S.

-          Kasserer er sjuk og har ikke fått gjort klart regnskap og budsjett. Sven Kåre og Lise forsøker å få til ett møte med Rolf for å få tilgang til regnskap for 2011. Styret gikk igjennom budsjettet for 2011 og laga med bakgrunn i dette forslag til budsjett for 2012.

Målet er å ha klart begge slik at vi får lagt dette fram for årsmøtet.

                              Ansvar: Lise og Sven Kåre

 

Sak 3.01.12    Bedriftsbesøk hos Avinor og seminar om særskilte risikogrupper

Sven Kåre har hatt ansvar for planlegging av seminaret og det meste skal være klart. Besøk hos Avinor er avklart, med mellom annet demo av de nye Panter biler. Lokalene til HVR-S er reservert og bestilling av lunsj og kaffe blir gjort når deltakerlisten er klar. Foredragsholdere er klare for økten om særskilte risikogrupper.

Ansvar: Sven Kåre tar imot påmelding og sørger for bestilling av lunsj og kaffe.

Styret bad sekretær om å sende ut påminning om både seminar og årsmøte da antall påmeldte er noe lav, (rettnok fire dager før påmeldingsfristen går ut).  Ansvar: Ole-Martin         

 

Sak 4.01.12    GF – 2013

                        Utsatt til neste styremøte

 

Sak 5.01.12    Øvingshenger

Det er behov for utskifting av diverse slanger og koblinger på utstyret i øvingshengeren. Vognkontakt - Ole Martin skifter ut etter behov slik at hengeren fungerer, og er klar til vårens 6.klasseundervisning.

Ansvar: Ole-Martin

 

Sak 6.01.12    Nye medlemmer

Roger Egeli – Leder forebyggende avd. Egersund kommune har søkt medlemskap i laget.

Vedtak: Søknad godkjent

 

Ymse              - Oppnevning av arkivar, vognkontakt og leder for kursutvalget blir satt opp som sak på førstkommende styremøte.

  Ansvar: Ole-Martin

 

- Vedtektene for RBL sier at årsmøtet skal gjennomføres inne 15.april hvert år. I forhold til GF 2013 bør årsmøtet 2013 gjennomføres i god til før GF 2013, gjerne tidlig i januar. Dette kan med fordel nevnes under årsmøte 2012. Ansvar: Leiv S.

           

 

Leiv S. Trevland

Leder                                                                                                           

 

Ole-Martin Nordstrand
Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann