Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Sannes
Dato: 12.12.2011
 

Referat fra styremøtet

 

Tid:                Mandag 12.12.2011 kl. 10:00 – 12:00

Sted:               Sannes brannstasjon

Disse møtte:   Leiv Trevland, Sven Kåre Hagevik, Øystein Fonnes, Lise Peterson og

Rolf B. Eide og Bjørn Tore Aase

Fråvær:         Ole-Martin Nordstrand

 

Sak 1.07.11    Referat saker

Leiv Trevland, Sven Kåre Hagevik og Øystein Fonnes deltok på Landsrådsmøte på vegne av RBL. Leiv gikk igjennom Landsrådsmøtet for styret, referat fra møtet ligger på NBLF sin hjemmeside.

Under landsrådsmøtet ble aktiviteten i RBL presentert av Leiv. Laget høstet mye skryt for høy aktivitet.                    

 

Sak 2.07.11    Økonomi

Kasserer gikk gjennom regnskapet for 2011. Det er ønskelig å opparbeide en betre økonomi, mellom annet for igjen å kunne dele ut stipend.

Kasserer foreslo å øke seminaravgiften, da laget ikke sitter igjen med så mye etter gjennomførte seminar. Frem til i dag har seminaravgiften normalt vært kr 300 for medlemmer, kr 50 for pensjonerte medlemmer og kr 400 for ikke medlemmer.

Vedtak:

Seminaravgift blir satt til: medlemmer kr 400, pensjonerte medlemmer kr 100 og kr 600 for ikke medlemmer. Ved spesielle utgifter må avgiften vurderes spesielt. 

           

Sak 3.07.11    GF – 2013

I forbindelse med Landsrådsmøtet ble det avholdt møte med NBLF for avklaringer i forhold til GF 2013. Stikkord fra møtet:

-          NBLF står for programmet, dvs. tema og foredragsholdere

-          RBL skal være teknisk arrangør

-          RBL ordner med utstillere og sponsorer, dette blir inntekter for RBL

Under styremøtet ble det enighet om at Leiv får ansvaret for å hente inn tilbud/priser på ett sosialt opplegg fredagskvelden samt opplegg/tur for ledsagere på dagtid fredag.

                        Sven Kåre og Øystein får ansvaret for utstillere og sponsorer.

 

Sak 4.07.11    Aktivitetsplan - Erfaringer fra gjennomførte seminar og innsatslederkurs

Det har vært svært god deltakelse på seminarene i 2011. Styret har fått mye gode tilbakemeldinger på alle seminarene.

Lise tok opp at seminarene var for korte. Styret kom frem til at om reisetiden til kursdeltakerne legges med i regnestykket så går det en heil dag til seminar.

                              

Gjennomført innsatsleder kurs må evalueres. Leiv kontakter kursutvalget for tilgang til evalueringsskjema som ble utfylt av kursdeltakerne på kurset.

 

Sak 5.07.11    Årsmøte 2012

Årsmøtet blir gjennomført den 15.mars i 2012 i lokalene til Hovedredningssentralen Sør- Norge. Gjennomføring av årsmøtet blir kombinert med en fagdel og et bedriftsbesøk. Tema for fagdelen blir utleie leiligheter og utfordringer for både brannvesen og kommuner, i forhold til beredskap og tilsyn.  

 

                        Valgkomiteen vil bli oppfordra til å starte sitt arbeid tidlig 2012.

 

Ymse                  

-          Neste styremøte 07.mars på Rennesøy   

 

-          Tormod Medhus - brannmester i Brannvesenet Sør Rogaland IKS har søkt om medlemskap i RBL.

Vedtak

Søknaden er godkjent. Tormod Medhus ønskes velkommen som medlem og blir tilsendt velkomstskriv og jubileumsbok. Ansvar Rolf B

 

-          Etter styremøtet var æresmedlemmer samt kursutvalget invitert med på julelunsj på Kronen Gaard Hotell.

 

 

Leiv S. Trevland

Leder                                                                                                           

 

Ole-Martin Nordstrand
Sekretær

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann