Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Gardermoen
Dato: 13.03.2012
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid: 23. mars 2012.

Sted: Quality Hotell Gardermoen  

 

Oppmøte:        

Nils-Erik Haagenrud

Per Ole Sivertsen

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Eyvind Aakerman

Stein Gjøsund

Dag Botnen

Ståle Fjellberg

Ove Frigstad

 

Forfall:

Trygve Lennavik

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte. Han refererte litt fra Nordisk møte på Lillehammer.

 

Sak 13/12         Referat fra styremøte 19.01.12

  • Ingen bemerkninger til referatet.

 

Sak 14/12         Oppfølgingssaker fra sist styremøte

Seniorgruppa:

Seniorgruppa får nå i oppdrag å konstituere seg. En konkret jobb de kan gjøre er å gå    gjennom arkivmateriale. Når det gjelder økonomi så er det mulighet for økonomisk bistand ved behov. Nils Erik utarbeider og sender et svar til gruppa.

 

Arkiv:

Er en jobb for seniorgruppa.

 

Håndboken:

Er nærmest ferdig. Litt finpussing gjenstår.

 

Sak 15/12         Økonomi - budsjett

Dag gikk gjennom regnskapet og status pr, 29.02. 2011 ble et år med store  utgifter. Generalforsamling, landsrådsmøte og innløsning av profileringsartikler er noen forhold som gjorde utgiftsposten stor. Det er viktig å være bevist på bruken av penger fremover. Passe på å bestille rimelige reiser, møtelokaler etc. Størsteparten  av utgiftene våre er i forbindelse med møtevirksomhet.

Det er god kontroll på prosjektene. Det var diskusjon rundt gave i forbindelse med solskinnshistoriene. Det var enighet om at dette fortsetter ut året. Vinnerne kan ta ut gave for inntil kr  500,- fra nettbutikken. Tar opp igjen dette til høsten.

 

Sak 16/12         Strategiplan for NBLF  «2012 – 2016»

Dag har utarbeidet et dokument. Dokumentet ble gjennomgått på styremøte. Dag finpusser på dokumentet, sender det ut blant styremedlemmene for gjennomsyn og innspill. Nils Erik lager noe på organisering, posisjonering og  fremtidsvyer.

 

Sak 17/12         Eldreprosjketet

De kommuner som nå ikke har levert dokumentasjon på hva de har gjort og hva pengene er brukt til får brev om å tilbakebetale pengene.

Filmen er snart ferdig. Litt opptak gjenstår. Forslag om å lage en liten happening når produktet er ferdig.

 

Sak 18/12         Gjensidigeavtalen

Nils Erik har underskrevet avtalen. Beløpet er det samme som tidligere. Styret er enige om at tiden er inne for å prøve å reforhandle å få mer penger. Det settes ned et arbeidsutvalg som vil se på avtalen og eventuelt andre muligheter. Eivind, Ståle og Nils Erik er i arbeidsgruppen.

 

 Sak 19/12        Distinksjoner

Per Ole har bedt om tilbakemeldinger på forslaget om distinksjoner, men har ikke fått noe særlig respons. Det var litt diskusjon rundt distinksjoner, men det ble enighet om at det siste forslaget fra arbeidsgruppen legges frem for blant annet brannsjefkonferansen for diskusjon. Når det gjelder distinksjoner til brannsjef så er det viktig at disse er forbeholdt «brannsjef» og ingen andre.

 

Sak 20/12         Stortingsmelding om samfunnssikkerhet

NBLF har blitt oppfordret av blant annet DSB om å spille inn til Justisdepartementet om meldingen. Geir Johan tok å seg å dra opp noen linjer og  plukke ut viktige saker. Det er viktig at andre i styret sender innspill på meldingen til Geir.

 

Sak 21/12         Orienteringssaker

  • Nordisk utveksling. Det er Danmark som er årets vertskap. Viktig å skaffe kandidater så raskt det lar seg gjøre.
  • Dag jobber med NBLF sine gull- og sølvnåler. Han får tilbud fra en leverandør om ikke alt for lenge.

 

Sak 22/12         Eventuelt.  

 

Skoleundervisning

NBLF har fått kr 150 000,- av Gjensidige til formålet. Styret ble enige om å prioritere å kjøpe inn materiell. Det resterende fordeles til kretslagene. Stein legger ut nyhet på dette.

 

  • Dag sender brev til Direktoratet for Nødkommunikasjon om dekning i tuneller.

 

  • NBLF har fått NOUén om risikogrupper på høring. Eivind ser og svarer på den.

 

PS: Neste styremøte blir i nærheten av Gardermoen 24. mai.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Knut Birger Bakken

Sekretær NBLF

97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann