Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Oslo
Dato: 19.01.2012
 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid: 19. desember 2012.

Sted: Hovedbrannstasjonen i Oslo

 

Oppmøte:        

Nils-Erik Haagenrud

Per Ole Sivertsen

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Anne Hjort

Trond Sivertsen

Eyvind Aakerman

Tor-Inge Henriksen

 

Forfall:

Trygve Lennavik

Stein Gjøsund

Dag Botnen

Ståle Fjellberg

 

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte.

 

Sak 01/12 Referat fra styremøte 30.11.11

 • Tor Inge legger ut på hjemmesiden til NBLF sitt brannvesens retningslinjer / instruks for oppdrag med «skyting pågår».

Sak 02/12         Oppfølgingssaker fra sist styremøte

Seniorgruppa: Står på stedet hvil

Arkiv: Står på stedt hvil

Nettbutikk: Er oppe å går.  

Håndboken: Knut Birger og Geir Johan må skrive noen ord til Per Ole fra sine generalforsamlinger.

                     Knut Birger skriver litt fra landsrådsmøte.

 

Sak 03/12 Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

 • DSB og DNK hadde møte med Elverum, Gjøvik og Lillehammer i desember.
 • Har kommet en forskrift som plikter 110 sentralene å kjøpe serviceavtale med BDO.
 • De kommuner som har nødnett sier at dette er kostbart å innføre.
 • Stasjonsutallarmeringen fungerer fortsatt ikke.
 • Dårlig kommunikasjon mellom DSB/DNK og brukerne. Viktige beslutninger tas uten at brukerne er involvert.
 • For de som skal si opp det analoge nettet må de være klar over at hvis dette gjøres i januar,  så må man betale for hele året. Dette er iht. til Post og teletilsynet sine retningslinjer.  

Sak 04/12 Nordisk møte på Lillehammer 7 – 9. mars

Program er utarbeidet: Nødnett, Utdanning, Risikogrupper (eldreprosjektet), ELS, skoleundervisningen, FEU 2020.

Det blir også informasjon om brannsikring av den verneverdige bebyggelsen i Lillehammer sentrum med et besøk i sentrum. ( Dette blir på ettermiddagen på dag 2.)

Invitasjon er sendt ut. Også sendt invitasjon til Estland. Fra NBLF stiller Nils Erik, Per Ole, Knut Birger og Ståle.

 

Sak 05/12 Dialogmøte med DSB den 20 januar

Det ble bestemt følgende innspill til tema

 • Kommunalkriseberedskap /ekstremvær. ( Store forskjeller på kommuner på dette. Kommunale beredskapssjefer og brannsjefen må jobbe tett sammen )
 • NOU risikogrupper / utdanning
 • Telesikkerhet
 • Narre
 • Aksept for brannvesenets forventninger ifht et regelverk som speiler hverdagen og samfunnets forventninger til brann- og redningstjenesten.
 • Informasjonsarbeid

I tillegg vil DSB komme med saker de ønsker å informere om eller  drøfte.

På grunn av at DSB skal ha besøk av statsministeren er møtet flyttet frem  til kl. 09.00.

 

Sak 06/12 Uniformsreglementet / distinksjoner

Det har kommet innspill og uenighet mot å innføre nye disingsjoner i brannetaten. Det ble bestemt på styremøte at forlaget på de nye distinksjonene legges på is og vi inntil videre fortsetter å bruke de gamle. Det som omhandler distinksjoner sendes tilbake til arbeidsgruppen. De vil sende saken på høring til NBLF sine medlemmer.

 

Sak 07/12 Henvendelse fra medlem angående overflytting til annet kretslag

Dette er ikke noe problem. Det er fritt for medlemmene til å velge det kretslaget de vil. NEH svarer på dette.

 

Sak 08/12 Samarbeid med 110 forum.

NBLF er positiv til samarbeid med 110 forum. (Se for øvrig sak 09/12)

 

Sak 09/12 Strategiplan for NBLF

Dag Botnen har fått i oppdrag å sette opp noen viktige punkter til strategiplan. Styremøte ønsker  å innlemme flere av dagens  forum inn under NBLF paraplyen. Dette blir en viktig del av NBLF sin strategiplan fremover.

Det som ble diskutert er at 110 forum, forebyggende forum samt et nytt beredskapsforum legges under NBLF´s organisasjon med egne arbeidsgrupper og at eventuelt lederen i gruppene sitter i eller kommer på møter i NBLF sitt styre.  

 

Sak 10/12 Styremøter våren 2012

 • 13 mars i forbindelse med DSB konferansen på Gardermoen (kl 17.00)
 • 24 mai Oslo/Gardermoen (kl. 10.00) 

Sak 11/12 Orienteringssaker

 • Geir informerte om IUA lederforum. Skal være på Vega 7 og 8 februar.  17 av 33 IUA er påmeldt.
 • Ikke arbeidet så mye med Telesikkerhet, men vi har mer kjøtt på beina nå for å ta arbeidet opp igjen.
 • Tor Inge og Stein hadde fått til en 20 % stilling i HSH om samarbeid med å forbedre branningeniørstudiet. Ble bråstopp da teknisk sjef sa nei.

Sak 12/12 Eventuelt.

 •  Faktura / Gjensidige i forbindelse med generalforsamling. Denne gangen betaler Odd for seg, men NBLF betaler for ledsager.
 • Mulig søknad fra Trøndelag Brannbefalslag om generalforsamling i 2017.
 • NBLF øker annonseprisen fra dagens 750,- til kr. 1000,-

Dato for neste styremøte 13. mars.  

 

Med vennlig hilsen

Knut Birger Bakken

Sekretær NBLF

97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann