Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Gardermoen
Dato: 01.12.2011
 

REFERAT LANDSRÅDSMØTE 2011

 

Tid:                 30.11 - 01.12.2011.

Sted:               Gardermoen

 

Oppmøte:

Styret

Nils-Erik Haagenrud, Per Ole Sivertsen, Knut Birger Bakken, Geir Johan Hanssen, Trygve Lennavik, Stein Gjøsund, Dag Botnen, Ståle Fjellberg, Anne Hjort, Janne Hovdenakk, Trond Sivertsen, Ove A Frigstad

 

Kretslag

Agder: Egil Kvitne, Buskerud: Nils Georg Nordskog, Hedemark: Geir Maller, Hordaland: Leif Atle Træland, Hålogaland: Bjørn Vik, Møre og Romsdal (Lennavik), Nordland: Ivar Hogstad, Oppland, Eilert Hesthagen og Olaf Mathisen, Oslo og Akershus: Per Henning Samuelsen, Polar: Jarle Andersen, Rogaland: Leiv Trevland, Sven Kåre Hagevik og Øystein Fonnes, Sogn og Fjordane: Bernard Øberg, Trøndelag: Roger Johnsen, Vestfold: Roar Asbjørnrød, Østfold: Reidar Sæter, Gjensidige: Odd Rød

 

Ingen deltagelse fra Telemark.

 

Dag 1 30.11.2011

NEH ønsket alle velkommen til fagseminar og landsrådsmøte

 

Jon Myoldhaug hadde første foredrag og hold et innlegg om terrorhandlingene i Oslo 22. juli. Var også litt innom Utøya. Det var veldig interessant og fortsatt litt uvirkelig at dette har skjedd i vårt land. Etter lunsj var det Hans Kr. Madsen fra DSB som fortalte om aktuelle saker / og nyheter fra direktoratet. En spennende tid for direktoratet med ny avdeling for brann- og redning med oppstart 01.01.12.

De 2 siste innslagene på ettermiddagen på dag 1 var grunnstøtingen ved Hvaler (Godafoss) v/ Nils Erik Haagenrud og Studietur til Floriansdorf v/ Ståle Fjellberg. Også 2 veldig interessante foredrag.

Dag 2 01.12.2011

Nils Erik åpnet selve landsrådsmøte med å fortelle at det var kommet inn 1 søknad om vertskap for generalforsamling i 2015. Det er Buskerud.

Landsrådsmøte klappet for kandidaten og ønsket Buskerud lykke til med arrangementet i 2015.

Informasjon fra NBLF

Skoleundervisningen v/Stein Gjøsund

Skoleundervisningen har vart noen år. Er i hovedsak ment for 6. klassetrinnet. Flere og flere driver skoleundervisning. Sjekklister og diplom finnes på nettet. Batterier må bestilles. Det gis et tilskudd på kr. 10 pr. elev. De respektive kretslag/brannvesen må rapportere inn til NBLF innen 15. desember. Gjensidige skal ha en rapport fra NBLF innen 22. desember

Eldreprosjektet v/ Dag Botnen og Ståle Fjellberg

Sluttrapporten for prosjektet er nesten ferdig. Denne blir veldig viktig. Det ble bevilget 2,7 mil fordelt på ulike tiltak. 122 kommuner og 53 brannvesen deltok med til sammen 1 750 000 innbyggere.

Tiltakene fordeler seg på 23 vanntåkeanlegg, 8000 røykvarslere, 35 000 batterier, 200 trygghetsalarmer etc. Filmprosjektet er ferdig på nyåret.

Det ble stilt spørsmål om prosjektet er frivillig. Prosjektet er frivillig, men å jobbe for å sikre eldre mot brann er neppe frivillig og er et viktig arbeid.

Det kommer eget menyvalg på hjemmesiden etter hvert.

Solskinnshistorier og hjemmesiden v/Per Ole Sivertsen

Per Ole gikk i gjennom hjemmesiden. Det er viktig at kretslagene er innom sitt område en gang i blant for å se om det er noen som venter på godkjenning for å bli medlem. Han forklarte også hvordan man registrerer solskinnshistorier. Egen brukerveiledning er utarbeidet. Raskt å registrere. Dette er viktig å gjøre.

Han fortalte også om KBT og nettbutikken.

Utdanningsutvalget v/Anne Hjort

Anne startet sitt innlegg med å si at dette er det viktigste som skjer i brann Norge om dagen noe forsamlingen også var enig i. Dette er et regjeringsoppnevnt utvalg som har et stort mandat og en viktig jobb. Har sett på utdanningen både i Sverige og Finland. Hun viste frem en skisse for på et mulig utdanningsløp som både er innom en fagskole og en høgskole. Dette er spennende.

Uniformsreglementet v/Per Ole Sivertsen

Per Ole gikk i gjennom det som arbeidsgruppa har kommet frem til.

Forslaget som gruppa om frem til ble flikket litt på under styremøte den 30.11 og det ble foreslått utvidelse med flere distinksjoner. Distinksjonene blir mer i samsvar med politi/sivilforsvar. Landsrådsmøtet stemte over forslaget. Det ble også påpekt viktigheten av å ta hensyn til forebyggende personell. Forslaget ble vedtatt.

 

Informasjon fra kretslagene.

Agder

Liten aktivitet. 2 styremøter og årsmøte. Har påtatt seg å arrangere Undervisningsforum i 2013. Arrangert kurs i tilsyn med «farlig stoff». Aktivt med i 6 klasseundervisningen.

 

Buskerud

Har hatt 4 styremøter og 2 medlemsmøter. Medlemsmøtene hadde tema om «brann i Oslofjordtunellen og hendelsen på Utøya». Grei kontroll på økonomien.

 

Hedmark

Liten aktivitet. Hadde en medlemstur til Sverige med god oppslutning. Har prøvd å arrangere

Kurs, men måtte avlyses på grunn av dårlig oppslutning. Ønsker innspill fra andre kretslag for å få fart på aktiviteten. Kontroll på økonomien

 

Hordaland

Stor aktivitet. 4 styremøter. Arrangert operativt forum med stor deltagelse og forebyggende forebyggende forum. Laget har god økonomi.

 

Hålogaland

Har ligget brakk de siste årene, men prøver nå å få laget opp å stå igjen. Var en periode forslag på å oppløse laget og overføre medlemmene mellom Polar og Nordland.

 

Møre og Romsdal

5 styremøter i år. Arrangert tilsynskurs med «farlig stoffer». Sunn og god økonomi. Skoleundervisning går jevnt og bra. 2 medlemsmøter i år m/ div fagtemaer.

 

Nordland

Laget fungerer OK. De hadde et lite overskudd etter generalforsamlingen i år. Planer om å arrangere et miniseminar til våren.

 

Oppland

God økonomi. 5 styremøter og 2 medlemsseminarer. Arrangert kurs i tungberging og bygningskollaps. Laget har 2 slokkehengere

 

Oslo og Akershus

Har ikke kontroll på medlemslista si. Jobber med å ajourføre dette. Liten aktivitet og har problemer med å få medlemmene til å komme på møter. Arrangert «farlig stoff» seminar.

 

Polar

Så som så med aktivitet. Grei økonomi. Har arrangert tilsynskurs på «farlig stoffer».

 

Rogaland

God drift av laget. Har øvelseshengere. God økonomi. Jobber nå med Generalforsamlingen i 2013.

 

Sogn og Fjordane

Hadde årsmøte i mars med «farlig gods» som tema. 25 deltagere. Har hatt samarbeidsmøte med feierforeninga om utvidet boligtilsyn ala Hallingdalsprosjektet. God økonomi. Må vaske medlemslista.

 

Trøndelag

Stabil økonomi. Har arrangert «farlig stoff seminar». Arrangerer årlig Midt Norske Brannverndager med god deltagelse.

 

Vestfold.

Arrangert årsmøte og styremøter. Medlemstur til Vestviken 110 sentral. Fortsatt bra økonomi etter generalforsamlingen.

 

Østfold.

Sliter med medlemslista si. Dårlig oppslutning på sine kurs. Har stor fokus på sine

Pensjonister.

 

Informasjon fra Gjensidige.

Informerte om aktuelt og nytt fra Gjensidige. Synes solskinnshistoriene er veldig bra, men synes det er merkelig at DSB ikke bruker denne statistikken. Lurte på om vi skulle sette ned en gruppe for å se på nye muligheter for samarbeid. Prøve å dra i gang igjen «el og brann hand i hand». Holder gjerne foredrag / innlegg på kretslagsmøter. Gjensidige er en av bidragsyterne til RUU.

 

Knut Birger Bakken

sekretær

97074480

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann