Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag: Rogaland
Sted: Haugesund
Dato: 13.10.2011
 

Referat fra styremøtet

 

Tid:                 Torsdag 13.10.2011 umiddelbart etter “landbruksseminaret” samme dag

Sted:               Rica Maritim

Disse møtte:  Leiv Trevland, Sven Kåre Hagevik, Øystein Fonnes, Lise Peterson og

Ole-Martin Nordstrand

Fravær:          Rolf B. Eide og Bjørn Tore Aase

 

                        Saksliste

 

Sak 1.06.11    Referat saker

 

Sak 2.06.11    Landsrådsmøte 30. nov – 01.des.

Det ble bestemt at Leiv Trevland, Øystein Fonnes og Sven Kåre Hagevik deltar på Landsrådsmøtet på vegne av styret. Leiv kontakter styret i NBLF for å be om ett møte for å diskutere diverse forhold knytt til GF 2013.

Forhold som bør avklares er ansvarsfordelingen mellom NBLF og RBL i forhold til program, tema, kostnader osv.

 

Sak 3.06.11    GF – 2013

-         RBL har en tid tilbake bestilt overnattingsrom, møterom, konferansesal, mat osv. for gjennomføring av GF 2013 24.-26.mai hos Rica Maritim. Det er gjort noen endringer på opprinnelig bestilling, men siste versjon er datert 7.feb.2011.

Representant fra Rica Maritim, Unni Thorsen, var med i denne delen av styremøtet. Hotellet ble informert om hvordan styret ser for seg at “gangen” i arrangementet blir. Hotellet informerte kort litt om hva de kan bidra med i forhold til overnattingsrom, møterom, utstillingsareal osv som nevnt i bestilling. Underveis kom det frem en del forhold som Hotellet har behov for avklaring på.    

-         Det er ønskelig at Ordføreren i Haugesund deltar med en velkomst og litt info om Haugesund kommune og Haugalandet for øvrig tidlig under GF 2013. Øystein Fonne kontakter ordføreren.

 

Sak 4.06.11    Status aktivitetsplan og seminar for 2011 – 2012

-         Styret har fått veldig gode tilbakemeldinger og det har vært svært god oppslutning på de to siste seminarene.

Det som styret bør ta lærdom av til kommende seminar er at det kun er en person som tar imot påmeldinger. Dette for å unngå å miste oversikt over antall påmeldte.

-         Siste seminar i 2011 er seminar om brannetterforskning. Øystein Fonnes har bestilt lokale på HSH den 17.nov. Hans Barane fra Politiet og Håkon Eidesen fra DLE/Haugaland Kraft blir med. Det gjenstår en liten avklar i forhold til en tredje foredragsholder. Invitasjon blir sendt ut så snart dette er klart. Øystein og Ole-Martin ordner dette.

-         Innsatslederkurset ser ut til å kunne bli arrangert på Ryfylke fjordhotell på Sand. Leiv har informert kursutvalget om at hotellet har ledig 28.10 – 30.10 og 11.11 – 13.11. Invitasjon må gjøres klar og sendes ut så snart tid og sted er avklart.

 

Sak 5.06.11    Nye medlemmer

                        Følgende har søkt om medlemskap i RBL:

-         Rønnaug Holtermann – Branninspektør - Sør-Rogaland IKS

-         Rune Konrad Sunde – Branninspektør - Sør-Rogaland IKS

-         Marie Forberg Aanestad – Branninspektør – Sør Rogaland IKS

Styret godkjenner alle som medlemmer i RBL.

 

Sak 6.06.11    Feil e-post adresser i “medlemsregisteret”

Saken utsatt

 

Ymse             

-         Oppsatt styremøte 1.nov går ut.

-         Siste styremøte i 2011 blir “julemøte” 12.des. kl. 10:00.

Sven Kåre undersøker om vi kan få lokaler på Kronen gård m/lunsj

Utfyllende invitasjon/innkalling kommer senere.

                       

 

Leiv S. Trevland

Leder

 

Ole-Martin Nordstrand

Sekretær

 

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann