Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VIS MØTEREFERAT

Kretslag:
Sted: Tønsberg
Dato: 24.08.2011
 

Til styremedlemmer/varamedlemmer

 

REFERAT STYREMØTE I NBLF

 

Tid:                        24. august 2011.

Sted:                      Tønsberg

 

Oppmøte:            

Nils-Erik Haagenrud

Per Ole Sivertsen

Knut Birger Bakken

Geir Johan Hanssen

Tor-Inge Henriksen

Trygve Lennavik

Stein Gjøsund

Eyvind Aakerman

Anne Hjort

 

Frafall:

Dag Botnen

Ståle Fjellberg

 

 

NEH ønsket alle velkommen til styremøte.

 

Sak 47/11             Referat fra styremøte 17.06.11

 • Stein Gjøsund var ikke tilstede på forrige styremøte
 • NBLF skal arrangere Nordisk møte mars neste år og ikke FEU møte.

Ellers ingen merknader.

 

Sak 48/11             Oppfølgingssaker fra sist styremøte

Seniorgruppa: Ikke sendt ut noe til kretslagene angående seniorgruppa, men NEH vil gjøre dette med det første.

 

Arkiv: KBB har hentet arkivmaterialet hos Jack. Det er mange esker med permer. Forslag om at Guttorm Liebe, Ingar Gjesmoe og Jan Kongsvik får i oppdrag om å se over dette. (Arrangere en arbeidshelg)

 

Uniformsreglement: Per Ole får i oppdrag å ferdigstille arbeidet. Ferdigstilles innen landsrådsmøte og presenteres der.

 

Sak 49/11             Nødnett – siste nytt, brukerbetaling, sambandsreglement etc.

Det kreves full brukerbetaling selv om leveransen ikke er fullført. DNK har ikke levert det de skal i Fase 0. Dette er et fantastisk radiokommunikasjonssystem, men en del fungerer ikke . Vision Boss fungerer ikke som den skal og rapporteringssystemet fungerer ikke. Opprinnelsesmarkeringen fungerer ikke. DNK/DSB bør se på småsentralene i Norge nå som infrastrukturen skal rulles ut for fullt. BDO blir nasjonalt, men overtagelsen er ikke ferdigforhandlet med ABØ. Plan er at DNK skal overta 01.10.2011.

 

Sak 50/11             Deltagelse i ”Global Fire Service Leadership Summit”

Global Fire Service Leadership Summit arrangeres 10 og 11 oktober. Styremøte bestemte at Nils Erik Haagenrud og Jon Myroldhaug representerer fra oss.

 

Sak 51/11             Nordiske Brannbefals Studiedager – status

Nils Erik har utarbeidet et program og gjennomgikk dette. Det har vært mye jobb, men er nå i havn. Programmet ser veldig bra ut. Alt i rute. Starter opp 29.08

 

Sak 52/11             Landsrådsmøte 2011

Styremøte bestemte at det avholdes Landsrådsmøte et sted på Gardermoen 30.11 og 01.12. (lunsj til lunsj møte). Styremøte arrangeres i forkant av lunsjen den 30.11. Knut Birger får i oppdrag å bestille plass, utarbeide forslag til program og sende ut invitasjon til kretslagene. Seniorgruppen inviteres til Landsrådsmøte.

 

Sak 53/11             Dialogmøte DSB

Hans Kristian Madsen har fått forlag til saker til dialogmøte. Styret gjennomgikk punktene og diskuterte litt rundt sakene og dialogmøte.

 

Sak 54/11             Høring – ”Forslag til ny forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter”.

NBLF har fått høringsbrev ang. ”Forslag til ny forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter”. Tor- Inge ser på forskriften og utarbeider svar.

 

Sak 55/11 Representanter til arbeidsgruppe ”revidering av grunnkurs og bef. 3”

Runar Olsen og Stein Gjøsund er representanter på ”Bef.3”

Geir Johan Hansen og Trygve Lennavik er representanter på ”Grunnkurs deltid”

KBB informerer Steinar Hustad om dette.

 

Sak 56/11             Safe Hotell

NBLF toner ned sitt engasjement rundt Safe Hotell og legger det litt på is inntil videre.

 

Sak 57/11             Oppdatere håndboken elektronisk

Det er ikke lenger behov for å trykke noen papirutgave av håndboken. Per Ole fikk i oppdrag på styremøte til å utarbeide en ny elektronisk versjon av håndboken. Ferdig til landsrådsmøte.

 

Sak 58/11             Orienteringssaker

 • Idedugnadsmøte i kystverket: Geir Johan representerer NBLF
 • Oslo brann- og redningsetats 150 års jubileum: Nils Erik og Anne var på jubileet og NBLF har fått takkekort for gave og for deltagelsen.
 • Endringer i Brønnøysundregisteret: Nils Erik har meldt inn endringer i styret til Brønnøysundregisteret.
 • Brannsjefsseminar i Ålesund: Fagforbundet har en gruppe for brannsjefer. De skal arrangere et seminar i Ålesund i september. De ønsker et 15 minutters innlegg om nytt fra NBLF. Fagforbundet dekker utgiftene forbundet med dette. Per Ole representerer NBLF.
 • Utlevering av logger: Viser til epostdiskusjon angående utlevering av logger på 110. Mulig at dette løftes høyere opp og at NBLF blir høringsinstans. Dette blir helt sikkert tema på neste 110 konferanse.
 • Forebyggende forum 2011: NEH oversender presentasjon av NBLF til KBB til bruk under brannforbyggende Forum på Lillehammer. ( Ståle og Knut Birger informerer fra NBLF på Forumet).
 • Sambandsreglementet: Det er møte den 2. september. Sambandsreglementet må være et system som skal brukes av alle, fra det minste til det største brannvesenet.
 • Grenseoverskridende samband: Eyvind informerte om at det er etablert grenseoverskridende samband og installert en enhet ved Svinsesund.
 • Møte med HSH: Tor- Inge og Stein har hatt møte med HSH angående utdanning. Saken leggs i bero.
 • Invitasjon til 75 års jubileum i Sivilforsvaret: Knut Birger drar til Starum og representerer NBLF på Sivilforsvarets 75 års jubileum 20. sept.
 • Oppstartmøte ang Bef 3: Det har vært oppstartmøte i Oslo i dag 25.08 hvor Stein orienterte fra. Fokus må løftes til et strategisk nivå. Kommunal beredskap og kriseledelse må inn i kurset og kurset må tilpasses både de med kort og lang linje. ELS må inn i kursplan og ny modell Bef 3 må være klar til første kurs mai/juni neste år.
 • FEU møte i Luxenburg: NEH og POS reiser til FEU møte i september

 

Sak 59/11             Eventuelt.

·         Søknad om generalforsamling 2015.: Buskerud har levert søknad om å arrangere generalforsamling i 2015. NEH svarer Buskerud om at dette blir behandlet i forbindelse på styremøte under landsrådsmøte i høst. KBB sender brev til alle kretslagene om at de som er interessert i 2015 arrangementet må søke innen landsrådsmøte i høst.

·         Felles svar om brannsikkerhet i boliger: Per Olav Pettersen, brannsjef i VIB har sendt forespørsel om mulighet for felles uttalelse i forbindelse med rapporten om brannsikkert i boliger. NEH svarer Pettersen om at vi er positiv til dette og at Ståle er vår menn i denne saken.

·         Nordisk møte: Nordisk møte blir arrangert på Lillehammer til våren. Dette blir fra onsdag 7 – fredag 9 mars. (lunsj til lunsj møte) Det deltar 2 – 3 personer fra hvert land m/ledsager. Hvor mange som skal delta fra styret i NBLF må avklares.

·         Profilering: Tor-Inge informerte om de produkter som kan skaffes. Det ble bestemt at det lages en profileringspakke til styret. ( Picket skjorte og Softshell jakke m/NBLF logo ). De andre produktene legges ut på nettbutikken.

·         Arbeidsgruppe Brann i KS: KS skal heltidsansette en person som jobber med brannvesen

·         Arbeidstidsordningen: Anne jobber med Torgeir i Drammen om å være med i en arbeidsgruppe om arbeidstidsordningen i brannvesenet.

 
PS: Neste styremøte blir på Gardermoen 12. oktober.

                 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Knut Birger Bakken

sekretær

97 07 44 80

 
Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann